1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
30.05.2017 09:26:32 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
30.05.2017 09:25:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
30.05.2017 09:22:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 22 maja 2017 roku
30.05.2017 09:00:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 260/2017 z dnia 29 maja 2017 roku
30.05.2017 08:57:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 259/2017 z dnia 24 maja 2017 roku
30.05.2017 08:50:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 258/2017 z dnia 22 maja 2017 roku
29.05.2017 07:24:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
25.05.2017 10:26:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
24.05.2017 11:24:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
22.05.2017 09:54:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe: dostawa kruszywa wapienengo frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy osieciny w ilosci 1.000 ton
22.05.2017 09:54:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapyatnie do artykułu Zapytanie ofertowe: dostawa kruszywa wapienengo frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy osieciny w ilosci 1.000 ton
22.05.2017 09:53:59 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe: dostawa kruszywa wapienengo frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy osieciny w ilosci 1.000 ton
22.05.2017 09:44:05 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pilichowo
22.05.2017 09:42:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pilichowo
22.05.2017 09:41:21 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pilichowo
19.05.2017 13:06:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 257/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
19.05.2017 09:16:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 16 maja 2017 roku
19.05.2017 09:15:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
19.05.2017 09:13:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
19.05.2017 09:11:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 257/2017 z dnia 17 maja 2017 roku
19.05.2017 08:52:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 256/2017 z dnia 16 maja 2017 roku
19.05.2017 08:51:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 255/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
19.05.2017 08:50:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 254/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
10.05.2017 12:34:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
10.05.2017 07:02:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
10.05.2017 07:01:56 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
08.05.2017 13:24:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzanie danych do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
08.05.2017 13:24:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
08.05.2017 13:24:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
08.05.2017 13:23:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
08.05.2017 13:09:06 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
08.05.2017 12:05:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 12:04:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 12:04:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 12:00:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:46:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:46:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:45:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:45:35 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:45:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:44:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:44:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:44:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:43:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:43:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:42:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:19:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:19:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:18:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 11:09:53 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI