1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
23.02.2017 11:53:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:53:34 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków z artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:53:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:53:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:52:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:52:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:52:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:51:47 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 08:54:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/182/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:48:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/181/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:46:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/180/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:44:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwala Nr XIX/179/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:42:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:35:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/177/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:34:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/176/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:33:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/175/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 08:32:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
21.02.2017 14:25:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
21.02.2017 09:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XIX Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:12:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XIX Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:12:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XVIII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:10:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XVIII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:09:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XVII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:08:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XVII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:07:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XVI Sesję Rady Gminy
21.02.2017 09:05:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XVI Sesję Rady Gminy
21.02.2017 08:03:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 28 września 2012 roku
21.02.2017 07:46:02 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVIII/127/2012 z dnia 28 września 2012 roku
16.02.2017 13:55:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:54:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 237/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:53:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zrządzenie Nr 236/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:53:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zrządzenie Nr 236/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:51:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:37:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 235/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku
16.02.2017 13:36:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 234/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
16.02.2017 13:35:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 234/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku
10.02.2017 12:59:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwrcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
07.02.2017 08:03:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
03.02.2017 11:40:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:30:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2-mapy do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:27:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1-opis do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:26:02 Monika Fabisiak Usunięty załącznik dokumentacja techniczna 1-pois z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:25:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1-pois do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:24:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:24:14 Monika Fabisiak Usunięty załącznik przedmiary robót z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:22:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:22:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:21:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:20:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:15:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI