1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
03.02.2017 11:15:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:13:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:13:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:12:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:11:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:10:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:07:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 11:06:44 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
03.02.2017 10:37:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:34:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2-mapy do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:33:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:32:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:32:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:31:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:31:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:31:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:30:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:30:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:30:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:30:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:29:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:29:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmainie zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:29:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:28:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
03.02.2017 10:28:06 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
30.01.2017 13:34:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik wynik do artykułu Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Ujma Mała, stanowiącej własność Gminy Osięciny
26.01.2017 12:35:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2-część rysunkowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:31:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1-część opisowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:27:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:22:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:22:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:21:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:21:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:21:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:20:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:20:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:20:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:19:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:19:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:18:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:18:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 12:16:20 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
25.01.2017 14:03:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
25.01.2017 14:01:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
25.01.2017 14:00:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
24.01.2017 15:07:04 Magdalena Malec Dodany załącznik aktualny rejestr 25.01.2017 do artykułu rejestr działalności regulowanej
23.01.2017 10:15:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/171/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
23.01.2017 08:32:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 08:31:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 08:22:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/168/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI