1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
08.05.2017 11:03:17 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
08.05.2017 07:27:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
08.05.2017 07:26:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 253/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
05.05.2017 13:12:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny
28.04.2017 10:38:46 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o posatnowieniu dotyczacym konieczność sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
28.04.2017 10:37:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
28.04.2017 09:03:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 252/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
28.04.2017 09:02:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 252/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
28.04.2017 09:01:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
28.04.2017 09:00:58 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
27.04.2017 08:50:22 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
27.04.2017 08:15:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
27.04.2017 08:09:58 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
27.04.2017 08:07:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy
27.04.2017 08:03:39 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy
27.04.2017 07:50:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
27.04.2017 07:50:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 251/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku
27.04.2017 07:49:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 250/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
27.04.2017 07:45:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy
27.04.2017 07:44:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XX Sesji Rady Gminy
27.04.2017 07:14:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XX Sesję Rady Gminy
27.04.2017 07:13:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XX Sesję Rady Gminy
27.04.2017 07:05:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położónego w miejscowości Pilichowo
26.04.2017 14:24:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:24:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:23:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:23:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:18:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 249/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:16:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
26.04.2017 14:03:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o rocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
26.04.2017 14:02:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o rocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok
26.04.2017 13:58:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Osięciny w 2016 roku
26.04.2017 13:58:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za terenie Gminy Osięciny w 2016 roku
25.04.2017 07:01:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku
25.04.2017 06:58:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 247/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku
25.04.2017 06:57:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 246/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku
25.04.2017 06:56:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 245/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku
25.04.2017 06:55:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 244/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku
21.04.2017 10:58:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:58:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:57:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:52:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:51:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:46:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:46:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:46:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI