1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
31.01.2018 09:36:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 09:36:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 09:35:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 09:34:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 09:32:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
31.01.2018 09:31:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
26.01.2018 13:02:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Informacja prasowa
26.01.2018 13:00:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja prasowa
26.01.2018 13:00:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja prasowa
25.01.2018 08:09:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plan do artykułu Plan zamówień 2018
25.01.2018 08:09:32 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Plan zamówień 2018
25.01.2018 08:04:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
25.01.2018 08:04:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy
25.01.2018 08:00:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/237/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 07:59:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/236/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 07:51:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
25.01.2018 07:49:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
18.01.2018 07:41:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 331/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku
18.01.2018 07:41:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 331/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku
15.01.2018 12:53:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 330/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
15.01.2018 12:51:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 330/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku
15.01.2018 10:32:48 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.01.2018 10:32:12 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.01.2018 13:25:24 Magdalena Malec Dodany załącznik wzór zgłoszenia 2018 do artykułu zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
12.01.2018 13:24:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
12.01.2018 13:16:59 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek 2018 do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.01.2018 09:39:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku
11.01.2018 09:39:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku
11.01.2018 09:15:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku
11.01.2018 09:14:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku
11.01.2018 09:03:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
11.01.2018 09:02:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
11.01.2018 08:57:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
11.01.2018 08:47:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
08.01.2018 12:29:24 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.01.2018 12:29:14 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.01.2018 13:10:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 329/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
04.01.2018 13:10:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 329/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
04.01.2018 13:08:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 328/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
04.01.2018 10:49:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamowienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
03.01.2018 13:58:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/235/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:58:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:46:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:46:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/233/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:45:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/237/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:45:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/236/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:43:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/235/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:43:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:41:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/233/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
03.01.2018 13:40:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/232/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI