1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
29.12.2017 12:28:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy
29.12.2017 12:28:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy
29.12.2017 09:07:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 327/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
29.12.2017 09:07:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 327/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku
29.12.2017 09:05:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
29.12.2017 09:04:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 326/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku
29.12.2017 08:45:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 325/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
29.12.2017 08:45:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
29.12.2017 08:44:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 325/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
29.12.2017 08:43:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
29.12.2017 07:54:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
29.12.2017 07:53:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku
27.12.2017 07:38:28 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr grudzień 2017 do artykułu rejestr działalności regulowanej
22.12.2017 08:03:22 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
22.12.2017 08:02:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.12.2017 09:48:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XXV Sesję Rady Gminy
21.12.2017 09:48:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XXV Sesję Rady Gminy
21.12.2017 09:46:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XXIV Sesję Rady Gminy
21.12.2017 09:46:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XXIV Sesję Rady Gminy
20.12.2017 08:46:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
19.12.2017 11:51:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 2/P/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
19.12.2017 11:50:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 2/Dpr/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
19.12.2017 11:50:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 2/Dpr/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku
19.12.2017 11:42:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja- korekta
19.12.2017 11:42:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja- korekta
19.12.2017 11:36:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
19.12.2017 11:28:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
18.12.2017 14:04:32 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
18.12.2017 07:33:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
18.12.2017 07:27:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 15 grudnia 2017 roku
18.12.2017 07:26:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
08.12.2017 13:01:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku
08.12.2017 13:00:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 6 grudnia 2017 roku
08.12.2017 12:20:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
07.12.2017 09:11:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
06.12.2017 13:34:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 318/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku
06.12.2017 12:50:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 319/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku
06.12.2017 12:50:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 319/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku
06.12.2017 12:49:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 318/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku
06.12.2017 12:31:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/214/2017 z dnia 29 września 2017 roku
06.12.2017 12:25:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/231/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:24:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/230/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:23:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/229/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:22:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:14:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/228/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:13:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/227/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:13:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:12:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:12:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/224/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:11:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/223/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI