1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
Data Redaktor Zmiana
14.01.2016 15:27:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
14.01.2016 15:24:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 138/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:24:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:23:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:23:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 135/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:22:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 134/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:22:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 133/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:21:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarażdzenie Nr 132/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:21:25 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 rokuoku
14.01.2016 15:20:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku
14.01.2016 15:19:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 rokuoku
11.01.2016 12:32:46 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 11:02:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 11:01:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 11:00:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 09:51:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 09:44:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
11.01.2016 09:02:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 09:01:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:49:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:47:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:46:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:45:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:45:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:44:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:43:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:16:50 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
11.01.2016 08:16:35 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.01.2016 14:58:01 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.01.2016 14:57:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.01.2016 14:55:46 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.01.2016 14:55:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.01.2016 12:19:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:18:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:16:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:15:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:14:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:13:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:12:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:11:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:09:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:08:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 12:07:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
04.01.2016 09:57:01 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
04.01.2016 09:56:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
22.12.2015 15:08:22 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o postanowieniu o ocenie do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji w miejscowości Żakowice, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 101 i 71, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
17.12.2015 13:47:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu post.adm. do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 13:47:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu post.adm. do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 13:46:50 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania z artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 13:41:00 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zlożonym wniosku do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI