1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
06.12.2017 12:11:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/222/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:10:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/221/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:10:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/220/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:08:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/218/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:08:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/217/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:07:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/231/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:06:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/230/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:04:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/229/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 12:02:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/228/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:50:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/227/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:49:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/226/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:45:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/225/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:43:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/224/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:42:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/223/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:41:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/222/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:40:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/221/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:38:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/220/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:37:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XXIV/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:37:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/219/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:35:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/218/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
06.12.2017 11:30:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/217/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
05.12.2017 08:04:03 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/214/2017 z dnia 29 września 2017 roku
29.11.2017 12:26:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzanie danych do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:26:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:26:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:26:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:25:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:25:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:25:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:24:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:23:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:23:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.11.2017 12:23:10 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
27.11.2017 10:39:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
27.11.2017 10:38:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 316/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
27.11.2017 10:36:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
27.11.2017 10:33:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 316/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku
23.11.2017 09:03:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.11.2017 06:59:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 315/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
23.11.2017 06:58:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 315/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku
23.11.2017 06:56:36 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
17.11.2017 08:16:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
17.11.2017 08:16:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 314/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
17.11.2017 08:14:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 313/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
17.11.2017 08:13:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 313/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku
10.11.2017 11:47:40 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
10.11.2017 11:45:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
10.11.2017 11:39:27 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
10.11.2017 11:39:09 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
10.11.2017 11:18:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 312/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI