1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
10.11.2017 11:16:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 312/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku
10.11.2017 11:15:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 311/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku
10.11.2017 11:14:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 311/2017 z dnia 6 listopada 2017 roku
08.11.2017 12:07:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
07.11.2017 13:22:04 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.11.2017 13:21:26 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.11.2017 08:45:41 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.11.2017 08:45:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
06.11.2017 07:45:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 30 października 2017 roku
06.11.2017 07:44:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 30 października 2017 roku
06.11.2017 07:40:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 306/2017 z dnia 20 października 2017 roku
27.10.2017 10:23:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja
27.10.2017 10:23:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Informacja
27.10.2017 10:21:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja
27.10.2017 10:14:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 25 października 2017 roku
27.10.2017 10:13:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 25 października 2017 roku
27.10.2017 07:47:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 309/2017 z dnia 27 października 2017 roku
27.10.2017 07:46:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 309/2017 z dnia 27 października 2017 roku
27.10.2017 07:45:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 308/2017 z dnia 25 października 2017 roku
27.10.2017 07:44:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 307/2017 z dnia 24 października 2017 roku
27.10.2017 07:44:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 306/2017 z dnia 20 października 2017 roku
26.10.2017 13:53:36 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
25.10.2017 08:57:38 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
25.10.2017 08:57:08 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.10.2017 10:34:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:32:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:32:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt budowlany4 (geologia) do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:26:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt budowlany3 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:26:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt budowlany2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:25:50 Monika Fabisiak Usunięty załącznik projekt budowlany2 z artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:25:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt budowlany2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:24:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt budowlany1 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:23:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa przetwarzanie danych do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:23:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:23:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:23:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:21:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:21:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:20:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:20:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:19:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:19:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
23.10.2017 10:18:28 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
20.10.2017 08:37:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
20.10.2017 08:35:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
20.10.2017 07:48:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
20.10.2017 07:44:55 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
20.10.2017 07:43:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
19.10.2017 14:04:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu formularz do konsultacji
19.10.2017 14:04:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł formularz do konsultacji
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI