1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
19.10.2017 14:03:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu pismo Wójta Gminy
19.10.2017 14:02:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł pismo Wójta Gminy
19.10.2017 14:01:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 14:01:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 13:52:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu formularz do konsultacji
19.10.2017 13:52:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł formularz do konsultacji
19.10.2017 13:51:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu pismo Wójta Gminy
19.10.2017 13:51:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł pismo Wójta Gminy
19.10.2017 13:51:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 13:51:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 13:46:07 Magdalena Malec Usunięto artykuł projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny z kategorii projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 13:45:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
19.10.2017 13:45:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
19.10.2017 13:40:43 Magdalena Malec Usunięto artykuł projekt uchwały z kategorii projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny
19.10.2017 13:06:38 Magdalena Malec Dodany załącznik formularz do konsultacji do artykułu
19.10.2017 13:02:44 Magdalena Malec Dodany załącznik pismo Wójta Gminy do artykułu
19.10.2017 13:02:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
19.10.2017 13:02:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
19.10.2017 12:51:55 Magdalena Malec Usunięto artykuł projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny z kategorii Konsultacje społeczne
19.10.2017 12:47:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
19.10.2017 12:47:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
19.10.2017 12:46:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
19.10.2017 12:46:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
18.10.2017 07:35:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 305/2017 z dnia 9 października 2017 roku
18.10.2017 07:34:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 305/2017 z dnia 9 października 2017 roku
18.10.2017 07:32:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 304/2017 z dnia 9 października 2017 roku
18.10.2017 07:31:25 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie z artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
18.10.2017 07:30:52 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o terminie składania uwag i wniosków do dnia 04.10.2017 z artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
18.10.2017 07:15:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plan aktualizacja do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
18.10.2017 07:11:37 Magdalena Malec Edytowano artykuł postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
17.10.2017 11:21:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/216/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:20:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/216/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:18:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/215/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:18:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/214/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:17:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/213/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:16:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/212/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:16:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/211/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:15:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:14:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/209/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 11:00:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/215/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:58:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/214/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:57:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/213/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:55:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/212/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:53:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/211/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:52:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/210/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:50:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/209/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:49:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/208/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:49:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/208/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:47:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/207/2017 z dnia 29 września 2017 roku
17.10.2017 10:47:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIII/207/2017 z dnia 29 września 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI