1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
09.05.2016 09:35:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/126/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 09:35:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/125/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 09:34:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 13:18:13 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie SKO z dnia 27.04.2016 r. do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
06.05.2016 13:06:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:06:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar , Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:04:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 3, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:04:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 2, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:03:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 1, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:02:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:01:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 13:00:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:58:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar , ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:57:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 3, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:56:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 2, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:56:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 1, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:55:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:54:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 ul. Sienkiewicza-Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:54:00 Monika Fabisiak Usunięty załącznik dokumentacja techniczna 1 z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:53:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:53:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:53:03 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:52:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:52:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:52:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:51:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:51:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:51:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:50:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:50:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:49:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:49:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:48:16 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:08:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:08:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:06:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:06:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 3 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:05:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:05:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:05:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 12:04:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:59:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:59:19 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:59:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:58:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:57:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:57:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:57:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:56:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI