1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
13.09.2017 07:38:29 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Osięciny Halina Urbańska
13.09.2017 07:38:14 Magdalena Malec Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Osięciny Jolanta Smętek
13.09.2017 07:36:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szkoła Podstawowa w Osięcinach
13.09.2017 07:35:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
13.09.2017 07:33:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
13.09.2017 07:31:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi
13.09.2017 07:30:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł Publiczne Gmnazjum w Osięcinach
13.09.2017 07:28:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Przedszkole Komunalne
13.09.2017 07:24:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wójt Gminy Osięciny Jerzy Izydorski
13.09.2017 07:23:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sekretarz Gminy Osięciny Halina Urbańska
13.09.2017 07:22:52 Magdalena Malec Edytowano artykuł Skarbnik Gminy Osięciny Jolanta Smętek
13.09.2017 07:20:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 07:19:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Finansowego
13.09.2017 07:19:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
13.09.2017 07:18:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Finansowego
12.09.2017 14:20:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
12.09.2017 14:19:41 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
12.09.2017 14:18:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Osięcinach
z kategorii Jednostki podległe
12.09.2017 14:16:48 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
08.09.2017 11:16:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
08.09.2017 11:16:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy
08.09.2017 11:15:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 11:15:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 11:14:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy
08.09.2017 11:02:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 295/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
08.09.2017 11:01:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 295/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 07:55:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 07:55:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 294/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku
06.09.2017 07:04:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
05.09.2017 12:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o terminie składania uwag i wniosków do dnia 04.10.2017 do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
05.09.2017 11:44:30 Magdalena Malec Dodany załącznik uzgodnienie RDOŚ do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 11:44:12 Magdalena Malec Dodany załącznik uzgodnienie PPIS do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 11:43:45 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie w sprawie odstąpienia od stategicznej oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 11:42:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Osięciny na lata 2016-2023.
05.09.2017 11:21:22 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do raportu i do innych dokumentów do artykułu postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na„budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o powierzchni 2100 m2 każdy, o obsadzie średniorocznej 97,5 DJP każdy, z pomieszczeniem gospodarczo – technicznym o powierzchni 40 m2 przy każdym z kurników oraz 4 zbiornikami szczelnymi, wybieralnymi na ścieki technologiczne o pojemności 10 m3 każdy i 2 zbiornikami na ścieki bytowe, szczelnymi, wybieralnymi o pojemności 2 m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 20 m3 każdy, 4 zbiornikami na gaz o pojemności ok.6700 litrów każdy wraz z droga dojazdową oraz niezbędną infrastruktura towarzyszącą planowanej do realizacji na działce nr 201 w miejscowości Borucin, obręb geodezyjny Borucin”.
01.09.2017 08:25:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku
31.08.2017 07:17:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
31.08.2017 07:13:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 293/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
31.08.2017 07:12:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 292/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku
30.08.2017 08:44:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
30.08.2017 08:40:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 291/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku
28.08.2017 12:09:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zagajewice
23.08.2017 08:03:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 08:01:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 290/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 08:00:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 08:00:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 289/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 07:17:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
23.08.2017 07:17:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 288/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 07:58:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
22.08.2017 07:57:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 287/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI