1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
01.03.2017 10:43:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
28.02.2017 08:46:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
28.02.2017 08:45:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
24.02.2017 14:04:30 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/176/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
24.02.2017 09:18:49 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 12:50:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa czternastu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 7,945 km.
23.02.2017 12:48:45 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XIX/175/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:15:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/182/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:14:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/181/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/180/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:13:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwala Nr XIX/179/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:12:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:12:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/177/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:11:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/176/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:09:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Czesc rysunkowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:02:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:01:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/175/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 11:01:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.tech. opis do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:00:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar strona tyt. do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 11:00:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIX/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 10:56:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:55:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:55:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:55:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:54:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:54:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:54:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:53:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:53:34 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków z artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:53:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:53:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:52:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:52:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:52:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 10:51:47 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
23.02.2017 07:54:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/182/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:48:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/181/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:46:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/180/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:44:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwala Nr XIX/179/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:42:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/178/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:35:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/177/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:34:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/176/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:33:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/175/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
23.02.2017 07:32:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIX/174/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku
21.02.2017 13:25:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa pięciu odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny pojedyńczym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej emulsją asfaltową niemodyfikowaną i grysami bazaltowymi o łącznej długości 4,185 km.
21.02.2017 08:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XIX Sesję Rady Gminy
21.02.2017 08:12:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XIX Sesję Rady Gminy
21.02.2017 08:12:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XVIII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 08:10:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XVIII Sesję Rady Gminy
21.02.2017 08:09:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XVII Sesję Rady Gminy
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI