1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
26.07.2017 09:47:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:47:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:47:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:47:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:46:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:46:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:46:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:46:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:45:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:45:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
26.07.2017 09:32:46 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2017/2018
25.07.2017 13:27:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o udzieleniu zamowienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
14.07.2017 13:10:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/D/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
14.07.2017 13:10:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/D/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
14.07.2017 13:08:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 12/Kd/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
14.07.2017 13:08:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 12/Kd/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
14.07.2017 13:07:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 8/Kd/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku
14.07.2017 13:07:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 8/Kd/2016 z dnia 2 lutego 2016 roku
14.07.2017 13:00:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 8/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
14.07.2017 13:00:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 8/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
14.07.2017 12:59:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 7/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
14.07.2017 12:58:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7/D/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
14.07.2017 12:54:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
14.07.2017 12:53:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
14.07.2017 12:52:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 8/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
14.07.2017 12:52:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 8/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku
14.07.2017 12:42:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 12/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
14.07.2017 12:41:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
14.07.2017 12:41:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
14.07.2017 12:40:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 7/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku
14.07.2017 12:40:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku
14.07.2017 12:29:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 59/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku
14.07.2017 12:29:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 59/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku
14.07.2017 12:28:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 351/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
14.07.2017 12:27:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 58/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku
14.07.2017 12:27:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 58/2012 z dnia 7 lutego 2012 roku
14.07.2017 12:26:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 351/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku
14.07.2017 12:12:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 84/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
14.07.2017 12:11:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 84/2011 z dnia 14 marca 2011 roku
14.07.2017 12:07:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 295/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
14.07.2017 12:07:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 295/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku
14.07.2017 12:06:24 Magdalena Malec Usunięto artykuł Uchwała Nr84/2011 z dnia 14 marca 2011 roku z kategorii Dług publiczny
14.07.2017 12:05:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
14.07.2017 12:05:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
14.07.2017 12:04:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 274/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku
14.07.2017 12:03:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 274/2009 z dnia 14 grudnia 2009 roku
14.07.2017 11:40:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
14.07.2017 11:40:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku
14.07.2017 11:40:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
14.07.2017 11:40:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI