1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
03.06.2019 09:38:25 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Krystyna Elżbieta Pawlak
03.06.2019 09:37:50 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Nowak Monika
03.06.2019 09:36:58 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Iwona Anna Sikorska
03.06.2019 09:35:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Ewelina Misterska
03.06.2019 09:34:17 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Danuta Nowacka
03.06.2019 09:33:33 Magdalena Malec Dodany załącznik oswiadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Aneta Kwiatkowska
03.06.2019 09:32:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Joanna Szczerbiak
03.06.2019 09:32:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Joanna Szczerbiak
03.06.2019 09:31:53 Magdalena Malec Dodany załącznik oswiadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Monika Rosińska (Trzcińska)
03.06.2019 09:30:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2018 rok do artykułu Andrzej Jan Polaszek
31.05.2019 13:06:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2019 z dnia 30 maja 2019 roku
31.05.2019 13:05:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 13:04:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 53/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 13:03:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 12:59:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 12:58:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 12:57:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2019 z dnia 22 maja 2019 roku
31.05.2019 12:56:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:55:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:54:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:53:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:14:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:12:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2019 z dnia 20 maja 2019 roku
31.05.2019 12:11:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 12:10:33 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 45/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 12:09:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 12:08:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 44/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 12:06:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 12:03:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 43/2019 z dnia 02 maja 2019 roku
31.05.2019 11:48:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
31.05.2019 11:46:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
31.05.2019 11:44:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 37/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
31.05.2019 11:43:37 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 36/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
31.05.2019 10:50:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne urzędzicze stanowisko w Urzędzie Gminy
31.05.2019 10:50:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne urzędzicze stanowisko w Urzędzie Gminy
30.05.2019 13:35:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu VI Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2019 roku
30.05.2019 13:34:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł VI Sesja Rady Gminy z dnia 28 maja 2019 roku
30.05.2019 12:01:15 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wniosku do artykułu postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak
30.05.2019 12:00:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego budynku – kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 184 DJP(46000 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą :2 silosy paszowe o ładowności 15 Mg , 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3,0 m3 i 1 zbiornik wybieralny o pojemności 1,0 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 dm3 planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny , z wjazdem na teren inwestycji z działki nr 38/2 na działkę 38/1,składowaniem obornika na płycie obornikowej , usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce gm. Osięciny przez inwestora Elżbieta i Ireneusz Woźniak
29.05.2019 13:00:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy
29.05.2019 09:32:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Zapytanie ofertowe pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180249C Ruszki-Pocierzyn na odcinku o długości 0,445km, polegająca na wykonaniu jednostronnych chodników
28.05.2019 07:36:27 Marek Roszak Dodany nowy artykuł VI Sesja Rady Gminy Osięciny
28.05.2019 07:34:10 Marek Roszak Usunięto artykuł VI Sesja Rady Gminy Osięciny z kategorii Nagrania obrad
28.05.2019 07:25:30 Marek Roszak Edytowano artykuł
28.05.2019 07:23:37 Marek Roszak Edytowano artykuł
28.05.2019 07:16:37 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
26.05.2019 16:16:41 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Frekwencja z godz. 17:00
26.05.2019 16:16:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Frekwencja z godz. 17:00
26.05.2019 15:49:11 Marek Roszak Edytowano artykuł Frekwencja z godz. 12:00
26.05.2019 15:44:07 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Frekwencja z godz. 12:00
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI