1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
14.07.2017 11:39:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienia mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
14.07.2017 11:39:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienia mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku
14.07.2017 11:38:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku
14.07.2017 11:37:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku
14.07.2017 11:37:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku
14.07.2017 11:36:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku
14.07.2017 11:35:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
14.07.2017 11:35:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku
14.07.2017 11:34:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
14.07.2017 11:34:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
14.07.2017 09:43:09 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Statut Gminy Osięciny
14.07.2017 09:41:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Statut Gminy Osięciny
14.07.2017 09:04:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok
14.07.2017 09:04:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2016 rok
14.07.2017 09:03:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok
14.07.2017 09:03:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2016 rok
14.07.2017 09:02:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok
14.07.2017 09:02:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2016 rok
14.07.2017 08:56:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:56:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:55:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:55:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:55:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:54:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku
14.07.2017 08:50:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2015 rok
14.07.2017 08:50:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2015 rok
14.07.2017 08:49:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok
14.07.2017 08:49:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2015 rok
14.07.2017 08:49:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 roku
14.07.2017 08:48:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2015 roku
14.07.2017 08:44:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
14.07.2017 08:43:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
14.07.2017 08:39:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
14.07.2017 07:03:27 Magdalena Malec Usunięto artykuł Szkoła Podstawowa w Pocierzynie
z kategorii Jednostki podległe
14.07.2017 07:03:23 Magdalena Malec Usunięto artykuł Szkoła Podstawowa w Woli Skarbkowej
z kategorii Jednostki podległe
05.07.2017 07:28:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zrządzenie Nr 272/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
05.07.2017 07:27:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zrządzenie Nr 272/2017 z dnia 26 czerwca 2017 roku
29.06.2017 07:24:08 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2016 rok do artykułu Monika Bieńkowska
28.06.2017 08:15:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
28.06.2017 06:58:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Zagajewice
28.06.2017 06:58:14 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Zagajewice
27.06.2017 12:23:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 7/Kr/2017 z dnia 16 maja 2017 roku
27.06.2017 12:23:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7/Kr/2017 z dnia 16 maja 2017 roku
27.06.2017 12:21:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 9/S/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
27.06.2017 12:21:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 9/S/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku
27.06.2017 12:19:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 7/K/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
27.06.2017 12:19:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 7/K/2017 z dnia 30 marca 2017 roku
27.06.2017 12:18:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/D/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
27.06.2017 12:17:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/D/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
27.06.2017 12:16:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 12/Kd/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI