1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
22.06.2017 08:13:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/198/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:12:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/197/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:12:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/195/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:11:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/194/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:10:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/193/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:10:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXI/192/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:09:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/203/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:08:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/202/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:07:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/201/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:06:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/200/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:05:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/199/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:04:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/198/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:03:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/197/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:01:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/196/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 08:00:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/195/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 07:59:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/194/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 07:58:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/193/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 07:56:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXI/192/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku
22.06.2017 07:30:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
21.06.2017 08:36:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
21.06.2017 08:35:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 267/2017 z dnia 19 czerwca 2017 roku
14.06.2017 11:02:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 266/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku
14.06.2017 11:01:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
14.06.2017 11:00:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
14.06.2017 10:43:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 266/2017 z dnia 07 czerwca 2017 roku
14.06.2017 08:03:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180332 OSIĘCINY - ŻAKOWICE, na odcinku o długości 1,000km, od km 0+000 do km 1+000.
13.06.2017 14:09:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XXI Sesję Rady Gminy
13.06.2017 14:09:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XXI Sesję Rady Gminy
13.06.2017 11:11:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy
13.06.2017 09:39:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:39:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:38:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:38:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:38:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:38:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:37:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:37:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:37:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:36:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
13.06.2017 09:36:26 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Dostawę kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osieciny w ilości 4.000 ton.
09.06.2017 08:44:49 Magdalena Malec Dodany załącznik program gospodarki niskoemisyjnej do artykułu uchwała dot PGN
09.06.2017 08:43:41 Magdalena Malec Dodany załącznik uchwała do artykułu uchwała dot PGN
09.06.2017 08:43:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł uchwała dot PGN
08.06.2017 13:51:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 265/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
08.06.2017 13:46:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 265/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku
08.06.2017 13:44:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 264/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
08.06.2017 13:43:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 263/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku
07.06.2017 12:57:47 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.06.2017 12:54:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
06.06.2017 07:31:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI