1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
06.05.2016 11:05:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:05:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 11:04:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna 1 do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:59:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:59:19 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia z artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:59:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:58:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:57:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:57:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:57:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:57:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:56:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:56:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:55:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:53:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 10:53:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
06.05.2016 09:48:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:47:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 170/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:46:45 Magdalena Malec Usunięto artykuł Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku z kategorii Zarządzenia Wójta
06.05.2016 09:46:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:45:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:44:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:34:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
06.05.2016 09:33:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 169/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:32:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 168/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:30:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:17:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:16:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/128/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:13:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:12:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/126/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:10:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/125/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:07:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:06:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/123/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:05:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/122/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 09:04:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XIII/121/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
05.05.2016 08:01:18 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
05.05.2016 07:59:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
05.05.2016 07:50:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osięciny w 2015 roku
05.05.2016 07:50:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osięciny w 2015 roku
28.04.2016 13:06:40 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr wydanych zezwoleń do artykułu rejestr wydanych zezwoleń
28.04.2016 13:03:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł rejestr wydanych zezwoleń
28.04.2016 09:57:28 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczeciu postępowania administracyjnego do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej do poboru wody podziemnej o wydajności max 20 m3/h zlokalizowanej na działce nr 7/1 w miejscowości Zielińsk
28.04.2016 09:57:09 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wniosku do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej do poboru wody podziemnej o wydajności max 20 m3/h zlokalizowanej na działce nr 7/1 w miejscowości Zielińsk
28.04.2016 09:56:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej do poboru wody podziemnej o wydajności max 20 m3/h zlokalizowanej na działce nr 7/1 w miejscowości Zielińsk
26.04.2016 13:34:45 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.04.2016 13:34:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.04.2016 07:57:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty sposród pozostalych ofert do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
22.04.2016 07:42:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
22.04.2016 07:41:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
21.04.2016 10:08:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 8/S/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI