1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
21.04.2017 10:46:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:46:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:46:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:45:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:44:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:44:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:44:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:43:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
21.04.2017 10:43:01 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa, ul. Jarmaczna, ul. Olchowa, ul. Narutowicza, ul. Skarbka, ul. Żeromskiego oraz w miejscowości Jarantowice.
19.04.2017 08:37:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny
18.04.2017 12:40:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Osięciny za 2016 rok
18.04.2017 12:39:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Osięciny za 2016 rok
12.04.2017 10:06:03 Magdalena Malec Dodany załącznik zatwierdzony program do artykułu zatwierdzony POŚ dla Gminy Osięciny na lata 2013-2016
12.04.2017 10:05:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł zatwierdzony POŚ dla Gminy Osięciny na lata 2013-2016
11.04.2017 13:56:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
06.04.2017 10:05:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy
06.04.2017 10:05:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy
05.04.2017 08:34:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 23 marca 2017 roku
05.04.2017 08:28:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 24 marca 2017 roku
05.04.2017 08:27:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 20 marca 2017 roku
05.04.2017 08:26:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 16 marca 2017 roku
05.04.2017 08:26:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 16 marca 2017 roku
05.04.2017 08:11:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 243/2017 z dnia 24 marca 2017 roku
05.04.2017 08:10:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 242/2017 z dnia 23 marca 2017 roku
05.04.2017 08:08:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 241/2017 z dnia 20 marca 2017 roku
05.04.2017 08:06:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 240/2017 z dnia 16 marca 2017 roku
05.04.2017 08:03:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 239/2017 z dnia 16 marca 2017 roku
05.04.2017 07:57:55 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 238/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku
03.04.2017 08:33:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Budowa placu manewrowego z wyznaczonymi miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
30.03.2017 14:01:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/191/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 14:00:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/190/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:59:52 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:59:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:58:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:58:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:57:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:56:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:55:44 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:54:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/189/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:53:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/188/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:52:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/187/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:51:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/186/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:50:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/185/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:49:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/184/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 13:48:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XX/183/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
30.03.2017 10:48:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Orzeszkowej, ul. Kasprowicza, ul. Płowieckiej, ul. Konopnickiej w miejscowości Osięciny
30.03.2017 10:27:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XX/191/2017 z dnia 22 marca 2017 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI