1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
10.11.2015 09:18:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 29 października 2015 roku
10.11.2015 09:12:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 2 listopada 2015 roku
10.11.2015 09:08:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 29 października 2015 roku
03.11.2015 13:09:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Osięciny o przetargu ustnym ograniczonym na spzredaż działki ozn. numerem geodezyjnym 723/2 poł. w miejscowości Osięciny
03.11.2015 13:07:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
03.11.2015 13:06:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
03.11.2015 13:02:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 29 października 2015 roku
03.11.2015 13:02:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 29 października 2015 roku
03.11.2015 13:01:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku
03.11.2015 12:59:24 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku
03.11.2015 12:59:07 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku
03.11.2015 12:57:33 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 26 października 2015 roku
03.11.2015 12:55:36 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
03.11.2015 12:52:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Osięciny o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki ozn. numerem geodezyjnym 723/1 poł. w miejscowości Osięciny
03.11.2015 12:52:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
03.11.2015 12:51:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
03.11.2015 12:50:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 26 października 2015 roku
03.11.2015 12:49:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku
03.11.2015 12:44:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na IX Sesję Rady Gminy
03.11.2015 12:43:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na IX Sesję Rady Gminy
03.11.2015 12:29:59 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji w miejscowości Żakowice, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 101 i 71, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
03.11.2015 12:29:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji w miejscowości Żakowice, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 101 i 71, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
03.11.2015 12:07:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 28 października 2015 roku
03.11.2015 12:06:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 26 października 2015 roku
03.11.2015 12:05:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 26 października 2015 roku
03.11.2015 12:04:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 23 października 2015 roku
02.11.2015 12:53:14 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr lis.2015 do artykułu rejestr działalności regulowanej
02.11.2015 12:53:02 Magdalena Malec Usunięty załącznik rej.dział.reg.listopad 2015 z artykułu rejestr działalności regulowanej
02.11.2015 12:52:36 Magdalena Malec Dodany załącznik rej.dział.reg.listopad 2015 do artykułu rejestr działalności regulowanej
29.10.2015 13:46:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogloszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.10.2015 13:23:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy
29.10.2015 13:18:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego i Spraw Obywatelskich
29.10.2015 13:18:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kierownik Referatu Finansowego
29.10.2015 13:16:20 Magdalena Malec Edytowano artykuł Nagórki
29.10.2015 13:15:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Borucinek
29.10.2015 13:14:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bartłomiejowice
29.10.2015 13:13:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bełszewo Kolonia
29.10.2015 13:12:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bełszewo Wieś
29.10.2015 13:11:03 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bilno
29.10.2015 13:09:50 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bodzanówek
29.10.2015 13:09:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.10.2015 13:08:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Borucin
29.10.2015 13:08:01 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.10.2015 13:07:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
29.10.2015 13:07:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Borucinek
29.10.2015 13:06:47 Magdalena Malec Edytowano artykuł Jarantowice
29.10.2015 13:06:34 Magdalena Malec Edytowano artykuł Jarantowice
29.10.2015 13:06:01 Magdalena Malec Edytowano artykuł Karolin
29.10.2015 13:04:55 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kościelna Wieś
29.10.2015 13:04:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Krotoszyn
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI