1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
21.04.2016 10:07:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 8/S/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 roku
21.04.2016 10:05:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 rokuoku
20.04.2016 06:47:56 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 rokuoku
18.04.2016 11:38:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
18.04.2016 08:03:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/106/2016 z dnia 9 marca 2016 roku
18.04.2016 07:37:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/110/2016 z dnia 9 marca 2016 roku
18.04.2016 07:34:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
18.04.2016 07:33:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 166/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku
11.04.2016 11:24:31 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.04.2016 11:23:35 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.04.2016 10:34:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Zapytanie ofertowe -zamówienie poniżej 30 000 euro
11.04.2016 10:18:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:15:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:14:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik stwior do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:14:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:10:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:09:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:09:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:08:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:08:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:07:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:07:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:07:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik oferta przetargowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:06:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:06:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:06:01 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Ogłoszenie z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:05:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
11.04.2016 10:04:38 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
07.04.2016 14:48:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:45:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:44:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:43:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:43:21 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:42:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
07.04.2016 14:41:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
07.04.2016 14:41:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
07.04.2016 14:40:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
06.04.2016 13:51:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
06.04.2016 13:50:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/198/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
06.04.2016 13:48:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXV/197/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku
06.04.2016 13:46:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/181/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 13:43:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/180/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 13:40:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/179/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 13:34:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XII/178/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 13:32:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/177/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 13:31:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXII/176/2013 z dnia 18 marca 2013 roku
06.04.2016 10:46:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o rocznym sprawozdaniu z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
06.04.2016 10:43:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Selektywne zbieranie popiołu z palenisk domowych
06.04.2016 10:42:27 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Selektywne zbieranie popiołu z palenisk domowych
06.04.2016 10:42:19 Magdalena Malec Edytowano artykuł Selektywne zbieranie popiołu z palenisk domowych
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI