1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
22.09.2015 12:46:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 22 września 2015 roku
22.09.2015 12:45:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 22 września 2015 roku
22.09.2015 11:24:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 21 września 2015 roku
22.09.2015 11:23:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 98/2015 z dnia 21 września 2015 roku
22.09.2015 10:09:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Piotr Cybulski
22.09.2015 10:04:53 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
21.09.2015 15:17:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Jerzy Izydorski
21.09.2015 14:56:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 21 września 2015 roku
21.09.2015 14:55:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 21 września 2015 roku
21.09.2015 14:52:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 9 września 2015 roku
21.09.2015 14:51:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 9 września 2015 roku
14.09.2015 11:55:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na VIII Sesję Rady Gminy
14.09.2015 11:55:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na VIII Sesję Rady Gminy
14.09.2015 11:54:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na VII Sesję Rady Gminy
14.09.2015 11:53:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na VII Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:59:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na VI Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:59:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na VI Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:58:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na V Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:58:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na V Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:55:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na IV Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:54:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na IV Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:54:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdaie na III Sesję Rady Gminy
14.09.2015 10:53:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdaie na III Sesję Rady Gminy
11.09.2015 15:04:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 4 września 2015 roku
11.09.2015 15:03:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 4 września 2015 roku
11.09.2015 14:59:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
11.09.2015 14:58:42 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
11.09.2015 14:56:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku
11.09.2015 14:54:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku
11.09.2015 14:53:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku
10.09.2015 09:06:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wykaz miejsc na terenie gminy Osięciny przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych
10.09.2015 09:06:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wykaz miejsc na terenie gminy Osięciny przeznaczonych na umieszczenie obwieszczeń i plakatów wyborczych
10.09.2015 09:05:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku
10.09.2015 09:05:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 roku
09.09.2015 12:36:13 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
09.09.2015 12:35:38 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
09.09.2015 12:34:46 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
09.09.2015 11:32:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 10/I/2015 z dnia 4 września 2015 roku
09.09.2015 11:31:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 10/I/2015 z dnia 4 września 2015 roku
07.09.2015 12:17:49 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o terminie wydania decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające go na „Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Samszyce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora Tomasza Brzezickiego ul. Konopnickiej 27/1, 87 – 100 Toruń.
04.09.2015 11:32:48 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji zmieniającej o warunkach zabudowy
04.09.2015 11:32:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji zmieniającej o warunkach zabudowy
02.09.2015 13:18:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
02.09.2015 13:17:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
01.09.2015 14:01:20 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,
01.09.2015 14:00:55 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości o wniosku do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,
01.09.2015 14:00:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,
31.08.2015 11:30:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Księgarnia Rejestrowa Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach
31.08.2015 11:30:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Księgarnia Rejestrowa Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach
31.08.2015 11:29:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Księgarnia Rejestrowa Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI