1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
26.01.2017 11:21:37 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:21:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:20:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:20:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:20:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:19:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:19:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:18:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:18:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
26.01.2017 11:16:20 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony: Przebudowa istniejącej oczyszczalni w części dotyczącej wymiany urządzeń technologicznych
25.01.2017 13:03:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
25.01.2017 13:01:16 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
25.01.2017 13:00:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku
24.01.2017 14:07:04 Magdalena Malec Dodany załącznik aktualny rejestr 25.01.2017 do artykułu rejestr działalności regulowanej
23.01.2017 09:15:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/171/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
23.01.2017 07:32:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 07:31:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 07:22:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/168/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 06:51:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVII/164/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
23.01.2017 06:45:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 232/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
23.01.2017 06:39:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 232/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku
19.01.2017 11:14:49 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny
19.01.2017 11:14:43 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny
19.01.2017 11:13:02 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny
19.01.2017 11:12:52 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny
19.01.2017 11:11:54 Marek Roszak Usunięto artykuł Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny z kategorii
19.01.2017 10:43:30 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
19.01.2017 10:42:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
17.01.2017 12:23:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr231/2016 z dnia 17 stycznia 2017 roku
17.01.2017 12:19:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr231/2016 z dnia 17 stycznia 2017 roku
17.01.2017 07:17:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy
17.01.2017 07:17:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy
17.01.2017 07:16:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
17.01.2017 07:15:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVIII Sesji Rady Gminy
17.01.2017 07:15:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVII Sesji Rady Gminy
17.01.2017 07:15:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XVI Sesji Rady Gminy
12.01.2017 12:13:54 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek 2017 do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.01.2017 11:50:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku
12.01.2017 11:49:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 11 stycznia 2017 roku
12.01.2017 11:48:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 229/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
12.01.2017 11:48:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 229/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku
12.01.2017 11:04:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plan do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
12.01.2017 11:04:21 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017
12.01.2017 10:55:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Lista osób zakwalifikowanych do przetargu do artykułu Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w miejscowości Ujma Mała, stanowiącej własność Gminy Osięciny
12.01.2017 07:46:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
12.01.2017 07:45:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XVIII/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
12.01.2017 07:45:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu uchwała Nr XVIII/170/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
10.01.2017 07:53:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/173/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
10.01.2017 07:51:02 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr XVIII/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
10.01.2017 07:50:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVIII/172/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI