1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
08.12.2016 11:01:03 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.12.2016 11:00:21 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.12.2016 10:59:24 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.12.2016 08:22:50 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.12.2016 08:22:38 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.12.2016 08:16:34 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.12.2016 08:12:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
30.11.2016 11:12:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/161/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:11:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/160/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:08:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/159/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:06:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/158/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:06:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:05:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/156/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:03:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/155/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 11:02:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/154/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:57:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/153/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:55:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/152/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:50:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/151/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:48:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/150/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:46:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwala Nr XVI/149/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:44:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/148/2016 a dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:42:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/147/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
30.11.2016 10:41:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XVI/146/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku
29.11.2016 14:25:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/122/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
29.11.2016 14:22:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/123/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
29.11.2016 14:16:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIV/133/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku
28.11.2016 10:31:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwracia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
23.11.2016 12:23:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
23.11.2016 12:23:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienisa do siwz, zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
23.11.2016 12:21:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
23.11.2016 12:14:01 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
21.11.2016 08:37:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 204/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:37:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 203/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:32:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 206/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:32:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:31:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 209/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:21:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 209/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:20:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr208/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:19:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 207/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:14:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 206/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:13:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:12:40 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:12:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 205/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:11:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 204/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
21.11.2016 08:10:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 203/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku
21.11.2016 07:48:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy
21.11.2016 07:48:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XV Sesji Rady Gminy
21.11.2016 07:42:29 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 26 września 2016 roku
21.11.2016 07:42:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 26 września 2016 roku
18.11.2016 12:06:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI