1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
18.11.2016 12:05:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:04:35 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:04:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:04:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:03:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:03:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:02:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:02:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:01:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:01:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:00:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 12:00:19 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
18.11.2016 11:59:45 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stalych odpadów komunalnych odebranych od wlaścicieli nieruchomości zmieszkałych na terenie Gminy Osięciny
16.11.2016 13:15:07 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Elwira Urszula Kłosowska
16.11.2016 13:07:10 Magdalena Malec Usunięty załącznik oswiadczenie majątkowe za 2015 rok z artykułu Elwira Urszula Kłosowska
15.11.2016 13:49:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 26 września 2016 roku
10.11.2016 09:04:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie na XV Sesję Rady Gminy
10.11.2016 09:03:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Sprawozdanie na XV Sesję Rady Gminy
10.11.2016 08:53:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy
10.11.2016 08:22:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
10.11.2016 07:28:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
10.11.2016 07:20:18 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
10.11.2016 06:51:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Toruniu
10.11.2016 06:48:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
10.11.2016 06:40:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
09.11.2016 08:18:06 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.11.2016 08:16:28 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26.10.2016 13:00:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 202/2016 z dnia 26 października 2016 roku
26.10.2016 12:56:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 202/2016 z dnia 26 października 2016 roku
26.10.2016 12:52:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 201/2016 z dnia 26 października 2016 roku
26.10.2016 11:15:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 200/2016 z dnia 24 października 2016 roku
26.10.2016 11:15:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 200/2016 z dnia 24 października 2016 roku
26.10.2016 11:13:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 199/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku
26.10.2016 11:12:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 199/2016 z dnia 21 stycznia 2016 roku
24.10.2016 12:35:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 roku
24.10.2016 12:34:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 198/2016 z dnia 30 września 2016 roku
12.10.2016 07:54:43 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.10.2016 07:54:30 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
12.10.2016 07:53:23 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
12.10.2016 07:52:02 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
04.10.2016 11:48:52 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej do poboru wody podziemnej o wydajności max 20 m3/h zlokalizowanej na działce nr 7/1 w miejscowości Zielińsk
30.09.2016 12:53:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 197/2016 z dnia 30 września 2016 roku
30.09.2016 12:53:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 197/2016 z dnia 30 września 2016 roku
30.09.2016 12:51:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 196/2016 z dnia 26 września 2016 roku
30.09.2016 12:51:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 195/2016 z dnia 26 września 2016 roku
30.09.2016 12:50:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/140/2016 z dnia 15 września 2016 roku
30.09.2016 08:39:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XV/141/2016 z dnia 15 września 2016 roku
28.09.2016 06:56:38 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
28.09.2016 06:54:23 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
28.09.2016 06:48:38 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI