1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
07.06.2016 08:08:13 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Iwona Płoszaj
07.06.2016 08:07:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Grażyna Kamionka
07.06.2016 08:06:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Nowak Monika
07.06.2016 08:05:44 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Monika Bieńkowska
07.06.2016 08:05:04 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Ewelina Misterska
07.06.2016 08:04:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Kłosowska Eliza
07.06.2016 07:25:25 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
07.06.2016 07:16:31 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Mieczysław Koziński
07.06.2016 07:15:53 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Jerzy Bykowski
07.06.2016 07:15:03 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Andrzej Chełminiak
07.06.2016 07:14:33 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Janusz Rolewski
07.06.2016 07:13:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Piotr Cybulski
07.06.2016 07:12:54 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Włodzimierz Wesołowski
07.06.2016 07:12:07 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Marek Trzciński
07.06.2016 07:11:33 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Dariusz Pasturczak
07.06.2016 07:10:34 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Matusiak Miłosz
07.06.2016 07:09:59 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Krzemiński Mariusz Paweł
07.06.2016 07:09:21 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Zawidzki Marcin Marek
07.06.2016 07:08:47 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Ochocińska Urszula
07.06.2016 07:08:03 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2015 rok do artykułu Lewandowski Piotr Wojciech
06.06.2016 10:27:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 172/2016 z dnia 30 maja 2016 roku
06.06.2016 10:26:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 17 maja 2016 roku
06.06.2016 10:16:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 172/2016 z dnia 30 maja 2016 roku
06.06.2016 10:15:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 171/2016 z dnia 17 maja 2016 roku
25.05.2016 11:22:22 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiwego w Bydgoszczy
25.05.2016 11:02:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiwego w Bydgoszczy
24.05.2016 10:41:10 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
24.05.2016 10:39:52 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
18.05.2016 10:03:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej nr 180363 C ul. Żeromskiego w miejscowości Osięciny
16.05.2016 11:26:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 6/Kr/2016 z dnia 12 maja 2016 roku
16.05.2016 11:26:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 6/Kr/2016 z dnia 12 maja 2016 roku
12.05.2016 07:45:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180205 Nagórki-Krotoszyn
10.05.2016 07:57:58 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.05.2016 07:55:39 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.05.2016 07:27:14 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/121/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:38:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/129/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:37:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/128/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:36:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/127/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:35:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/126/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:35:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/125/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
09.05.2016 08:34:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XIII/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
06.05.2016 12:18:13 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie SKO z dnia 27.04.2016 r. do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
06.05.2016 12:06:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:06:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiar , Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:04:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 3, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:04:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 2, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:03:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik mapy 1, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:02:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik dokumentacja techniczna, Zblęg do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:01:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
06.05.2016 12:00:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1, ul. Sienkiewicza, Osięciny do artykułu Przetarg nieograniczony: Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Osięciny, Zblęg
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI