1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238
Data Redaktor Zmiana
29.10.2015 12:01:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Osięciny
29.10.2015 12:01:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Osięciny Wieś
29.10.2015 12:00:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Osłonki
29.10.2015 11:54:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Pilichowo
29.10.2015 11:54:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Pocierzyn
29.10.2015 11:53:12 Magdalena Malec Edytowano artykuł Powałkowice
29.10.2015 11:51:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Ruszki
29.10.2015 11:51:08 Magdalena Malec Edytowano artykuł Samszyce
29.10.2015 11:50:26 Magdalena Malec Edytowano artykuł Szalonki
29.10.2015 11:49:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Sęczkowo
29.10.2015 11:48:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Ujma Mała
29.10.2015 11:47:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Witoldowo
29.10.2015 11:46:57 Magdalena Malec Edytowano artykuł Wola Skarbkowa
29.10.2015 11:46:04 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zagajewice
29.10.2015 11:45:23 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zblęg
29.10.2015 11:44:36 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zielińsk
29.10.2015 11:43:55 Magdalena Malec Edytowano artykuł Żakowice
27.10.2015 13:27:27 Magdalena Malec Dodany załącznik aktualny rejestr paździ.2015 do artykułu rejestr działalności regulowanej
22.10.2015 09:52:23 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa przetwarzanie danych osobowych do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:36:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:36:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz narzędzi i urządzeń do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:35:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:35:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa Projekt do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:35:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:34:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:33:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:33:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:33:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:31:21 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
22.10.2015 09:29:34 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
16.10.2015 14:17:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Technika Głosowania Wybory do Senatu RP
16.10.2015 14:17:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Technika Głosowania Wybory do Senatu RP
16.10.2015 14:16:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Technika Głosowania Wybory do Sejmu RP
16.10.2015 14:15:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Technika Głosowania Wybory do Sejmu RP
15.10.2015 09:26:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 29 września 2015 roku
15.10.2015 09:25:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/76/2015 z dnia 29 września 2015 roku
15.10.2015 09:15:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 29 września 2015 roku
15.10.2015 09:14:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/75/2015 z dnia 29 września 2015 roku
15.10.2015 08:23:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 15 października 2015 roku
15.10.2015 08:22:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 15 października 2015 roku
15.10.2015 07:43:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30 września 2015 roku
13.10.2015 08:42:53 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30 września 2015 roku
09.10.2015 13:36:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 28 marca 2013 roku
09.10.2015 13:25:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30 września 2015 roku
09.10.2015 13:08:36 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
09.10.2015 13:05:32 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające go na „Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Samszyce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora Tomasza Brzezickiego ul. Konopnickiej 27/1, 87 – 100 Toruń.
08.10.2015 11:14:46 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o postanowieniu Wójta Gminy Osięciny dotyczącego konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,
07.10.2015 07:34:55 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
07.10.2015 07:32:45 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
06.10.2015 11:00:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IX/81/2015 z dnia 29 września 2015 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI