1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
Data Redaktor Zmiana
06.08.2015 08:31:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
05.08.2015 11:04:45 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zakończeniu post.adm. do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
03.08.2015 11:16:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
03.08.2015 09:20:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/74/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:18:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/73/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:17:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/72/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:15:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/71/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:14:18 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/70/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:13:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/69/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:11:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/68/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:09:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/67/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:07:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/66/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:06:44 Magdalena Malec Edytowano artykuł Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 09:06:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/65/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 08:49:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/64/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 08:47:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/63/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
03.08.2015 08:42:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VIII/62/2015 z dnia 24 lipca 2015 roku
29.07.2015 07:31:46 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
29.07.2015 07:15:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
29.07.2015 07:10:17 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
29.07.2015 07:08:53 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
29.07.2015 07:05:35 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
28.07.2015 14:35:58 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
28.07.2015 14:35:50 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
27.07.2015 11:51:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
27.07.2015 09:41:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana terminu składania ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
27.07.2015 09:39:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik pytania i odpowiedzi do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
24.07.2015 07:13:09 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
22.07.2015 08:23:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:22:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:21:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie wymagane uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:21:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:21:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:20:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz uslug do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:20:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:20:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:19:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:19:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:19:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
22.07.2015 08:18:25 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2015/2016
21.07.2015 10:13:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz majątku 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2015 10:13:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz majątku do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2015 10:13:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2015 10:11:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2015 10:10:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
14.07.2015 13:33:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:28:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgloszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
14.07.2015 13:28:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgloszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
14.07.2015 13:27:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:26:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI