1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
14.01.2016 14:20:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 131/2015 z dnia 1 grudnia 2015 roku
14.01.2016 14:19:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 rokuoku
11.01.2016 11:32:46 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 10:02:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 10:01:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 10:00:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:51:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:44:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
11.01.2016 08:02:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 08:01:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:49:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:47:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:46:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:45:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:45:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:44:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:43:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
11.01.2016 07:16:50 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
11.01.2016 07:16:35 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.01.2016 13:58:01 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.01.2016 13:57:20 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.01.2016 13:55:46 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
08.01.2016 13:55:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
07.01.2016 11:19:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/104/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:18:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/103/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:16:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/102/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:15:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/101/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:14:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:13:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:12:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/98/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:11:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/97/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:09:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/96/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:08:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/95/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku
07.01.2016 11:07:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XI/94/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
04.01.2016 08:57:01 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
04.01.2016 08:56:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
22.12.2015 14:08:22 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o postanowieniu o ocenie do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na„budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowaną do realizacji w miejscowości Żakowice, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 101 i 71, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie
17.12.2015 12:47:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu post.adm. do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 12:47:10 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu post.adm. do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 12:46:50 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania z artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 12:41:00 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zlożonym wniosku do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 12:37:11 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
17.12.2015 12:36:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: nr 180232C Miechowice – Osłonki na długości ok.990 metrów, na działce nr 98 w miejscowości Osłonki; nr 180228COsięciny – Borucin na długości 990 metrów, na działce nr 96, w miejscowości Borucin; nr 180231C Żakowice – Osłonki na długości ok. 990 metrów, na działce nr 84 w miejscowości Żakowice planowanych do realizacji przez inwestora Gminę Osięciny, ul. I Armii Wojska Polskiego 14, 88 – 220 Osięciny.
16.12.2015 11:38:43 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie SKO dot. przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające go na „Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Samszyce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora Tomasza Brzezickiego ul. Konopnickiej 27/1, 87 – 100 Toruń.
15.12.2015 13:52:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 17/P/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
15.12.2015 13:51:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 17/P/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
15.12.2015 13:47:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 17/WPF/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
15.12.2015 13:46:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 17/WPF/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku
10.12.2015 10:46:24 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o zawieszeniu post.adm. do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczace wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 1 elektrowni wiatrowej o nazwie EW Szalonki, o docelowej mocy do 2,0 MW wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym, trafostacją, przyłączem elektroenergetycznym, złączem kablowo – pomiarowym oraz zjazdem z drogi w miejscowości Szalonki, na działce o numerze ewidencyjnym 65/4, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora - TOPTEXTIL Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12,
10.12.2015 10:42:07 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie planowanej na dzień 4 stycznia 2016 r. do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI