1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
10.12.2015 10:39:52 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne dotyczące realizacji inwestycji polegającej na budowie - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Ciąg dalszy postępowania w związku z wydanym wyrokiem sądu - do ponownego rozpatrzenia
10.12.2015 09:03:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 09:02:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 09:00:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/92/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:59:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/91/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:59:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/90/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:58:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/88/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:55:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:52:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:51:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:50:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:49:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
10.12.2015 08:48:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
04.12.2015 14:09:06 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
04.12.2015 14:08:52 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2015 12:07:15 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.12.2015 12:06:42 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.12.2015 14:25:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/93/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:24:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/92/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:22:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/91/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:21:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/90/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:20:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/89/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:18:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/88/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:16:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/87/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:13:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/86/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:11:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/85/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:04:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/84/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:03:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/83/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 14:02:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr X/82/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku
02.12.2015 12:31:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
02.12.2015 12:31:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
02.12.2015 12:28:03 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
02.12.2015 12:26:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
02.12.2015 11:57:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku
02.12.2015 11:54:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku
02.12.2015 11:48:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy
02.12.2015 11:48:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad IX Sesji Rady Gminy
26.11.2015 14:21:25 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku o dostąpienie od strategiocznej oceny do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny
26.11.2015 14:19:10 Magdalena Malec Usunięto artykuł obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji z kategorii Ochrona Środowiska - 1. Decyzje środowiskowe
26.11.2015 14:18:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
26.11.2015 14:15:36 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny
26.11.2015 14:15:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osięciny
26.11.2015 09:00:39 Magdalena Malec Dodany załącznik wniosek o usunięcie drzew i krzewów do artykułu wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzewa dla przedsiębiorcy oraz wzór zgłoszenia dla osób fizycznych
26.11.2015 08:59:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzewa dla przedsiębiorcy oraz wzór zgłoszenia dla osób fizycznych
26.11.2015 08:59:11 Magdalena Malec Usunięto artykuł wniosek o wydanie decezji zezwalającej na usunięcie drzewa z kategorii Wzory dokumentów
25.11.2015 09:04:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
25.11.2015 09:03:54 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy
20.11.2015 13:27:32 Magdalena Malec Edytowano artykuł Nagórki
20.11.2015 13:27:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Krotoszyn
20.11.2015 13:26:28 Magdalena Malec Edytowano artykuł Bodzanówek
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI