1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
Data Redaktor Zmiana
03.09.2018 11:11:38 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 11:11:27 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 11:10:20 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 11:10:04 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 11:08:42 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 10:23:56 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 10:23:39 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu
03.09.2018 10:19:32 Marek Roszak Dodany nowy artykuł
31.08.2018 10:05:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIII/213/2017 z dnia 29 września 2017 roku
31.08.2018 10:01:30 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr XXIII/213/2017 z dnia 29 września 2017 roku
31.08.2018 08:42:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 roku o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
31.08.2018 08:40:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 roku o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
31.08.2018 08:33:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
31.08.2018 08:33:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
31.08.2018 08:31:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyboczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
31.08.2018 08:30:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyboczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
30.08.2018 11:06:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach
30.08.2018 11:05:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach
30.08.2018 11:04:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach
30.08.2018 11:04:35 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach
30.08.2018 11:02:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach
30.08.2018 10:23:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
30.08.2018 10:23:02 Monika Fabisiak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
30.08.2018 10:22:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Oiseciny w roku szkolnym 2018/2019
29.08.2018 10:19:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oświadczenie Wykonawcy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:18:50 Monika Fabisiak Dodany załącznik Pełnomocnictwo do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:18:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:17:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Istotne postanowienia umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:17:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz dostaw do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:16:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik Formularz JEDZ do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:15:30 Monika Fabisiak Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:14:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz punktów poboru 1b do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:14:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz punktów poboru 1a do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:13:04 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Wykaz punktów poboru z artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:12:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz punktów poboru do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:11:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:11:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
29.08.2018 10:10:39 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
27.08.2018 15:26:43 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
27.08.2018 15:25:44 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
27.08.2018 15:24:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 394/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
27.08.2018 15:23:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 394/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku
27.08.2018 07:46:59 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2018r. do 3 października 2018r.
27.08.2018 07:45:04 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2018r. do 3 października 2018r.
27.08.2018 07:44:36 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 września 2018r. do 3 października 2018r.
27.08.2018 07:43:07 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
27.08.2018 07:42:21 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenia Wojta Gminy Osięciny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osięciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
24.08.2018 14:39:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny
24.08.2018 14:39:19 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny
24.08.2018 14:36:49 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI