1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
31.08.2015 06:58:04 Magdalena Malec Usunięto artykuł Referat finansowy z kategorii Urząd Gminy
31.08.2015 06:57:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
31.08.2015 06:57:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
28.08.2015 11:28:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:27:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:25:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:24:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 93/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:23:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:23:00 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:19:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku
28.08.2015 11:18:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 91/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 roku
26.08.2015 12:12:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
26.08.2015 12:11:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku
25.08.2015 11:46:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2015 roku
25.08.2015 11:46:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2015 roku
25.08.2015 11:45:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
25.08.2015 11:45:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
25.08.2015 11:44:55 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
24.08.2015 14:03:27 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o kolejnej rozprawie do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające go na „Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Samszyce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora Tomasza Brzezickiego ul. Konopnickiej 27/1, 87 – 100 Toruń.
20.08.2015 07:20:46 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
20.08.2015 07:19:27 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Finansowa
20.08.2015 07:18:24 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rolna i Gospodarki Gruntami
20.08.2015 07:18:05 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
20.08.2015 07:14:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Błaszczyk Jerzy
20.08.2015 07:08:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku
20.08.2015 07:08:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 90/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 roku
20.08.2015 07:06:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
20.08.2015 07:06:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 89/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 09:08:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 09:07:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 09:07:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 09:06:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:52:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:52:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:51:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:51:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:49:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:47:43 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 13 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:45:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:44:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:42:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku
13.08.2015 08:03:38 Monika Fabisiak Dodany załącznik zestawienie ilosci robót rozbiórkowych do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 08:03:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-uprawnienia do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 08:02:33 Monika Fabisiak Usunięty załącznik oświadczenie-uprawnienie z artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 08:02:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-uprawnienie do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 07:54:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 07:54:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 07:53:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
13.08.2015 07:50:46 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: Rozbiórka budynku po byłej Szkole Podstawowej w Osięcinach i kruszenie gruzu z rozbiórki
10.08.2015 10:51:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty część II zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI