1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
Data Redaktor Zmiana
05.09.2014 09:48:41 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
05.09.2014 09:47:41 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
29.08.2014 14:51:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Mieczysław Koziński
29.08.2014 14:46:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Mieczysław Koziński
29.08.2014 14:42:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Włodzimierz Wesołowski
29.08.2014 14:30:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
29.08.2014 14:30:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
28.08.2014 14:20:52 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku
28.08.2014 14:20:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku
28.08.2014 14:20:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2014 roku
28.08.2014 14:18:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku
28.08.2014 14:17:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za I półrocze 2014 roku
26.08.2014 14:31:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.08.2014 14:30:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.08.2014 14:20:35 Magdalena Malec Usunięto artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z kategorii
26.08.2014 14:12:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu
26.08.2014 14:12:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
19.08.2014 14:11:40 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.08.2014 14:10:53 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o złożonym wniosku do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19.08.2014 14:10:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
11.08.2014 14:13:54 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
11.08.2014 14:13:27 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
11.08.2014 09:43:58 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydanej decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
08.08.2014 13:24:45 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach
08.08.2014 13:22:20 Magdalena Malec Edytowano artykuł Gminna Biblioteka Publiczna w Osięcinach
08.08.2014 10:54:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły podstawowej, położonej w miejscowości Wola Skarbkowa
05.08.2014 12:55:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Wola Skarbkowa
05.08.2014 12:52:39 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Wola Skarbkowa
05.08.2014 12:52:11 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poł. w miejscowości Wola Skarbkowa
05.08.2014 09:51:07 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o zakończeniu postępowania do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre w sprawie zakończenia postępowania
05.08.2014 09:50:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre w sprawie zakończenia postępowania
05.08.2014 09:49:35 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o braku ooś z artykułu Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
05.08.2014 09:49:30 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o braku ooś do artykułu Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
05.08.2014 09:49:23 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o braku ooś do artykułu Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
05.08.2014 09:48:54 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
05.08.2014 09:48:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
05.08.2014 09:45:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Owieszczenie Wójta Gminy Dobre
04.08.2014 09:07:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 416/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku
04.08.2014 09:06:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 415/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 09:04:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 09:04:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 09:02:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 08:50:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
04.08.2014 08:49:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciony na lata 2014-2032
04.08.2014 08:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 413/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku
31.07.2014 08:15:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty spośród pozostałych ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
25.07.2014 14:28:27 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 14:28:06 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 11:24:35 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 11:24:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI