1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
21.07.2015 10:11:12 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2015 10:10:18 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
14.07.2015 13:33:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:28:59 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgloszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
14.07.2015 13:28:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgloszenia kandydata na członka obwodowej komisji do spraw referendum
14.07.2015 13:27:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:26:47 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:25:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku
14.07.2015 13:23:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
14.07.2015 13:23:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
14.07.2015 13:22:27 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
14.07.2015 13:21:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania
14.07.2015 13:20:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja
14.07.2015 13:19:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja
14.07.2015 13:18:25 Magdalena Malec Usunięto artykuł RFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 6 września 2015 roku z kategorii Wybory
14.07.2015 13:17:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł
10.07.2015 12:57:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
10.07.2015 12:57:23 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
10.07.2015 12:56:43 Magdalena Malec Edytowano artykuł Urząd Gminy
10.07.2015 09:03:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Szalonki
10.07.2015 08:56:40 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowości Szalonki
10.07.2015 08:41:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz do artykułu Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w miejscowości Osięciny
10.07.2015 08:41:03 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w miejscowości Osięciny
10.07.2015 08:40:17 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży, połozonych w miejscowości Osięciny
09.07.2015 08:49:48 Magdalena Malec Dodany załącznik rejestr działalności regulowanej do artykułu rejestr działalności regulowanej
08.07.2015 11:55:57 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegające go na „Budowie zakładu demontażu pojazdów samochodowych z punktem zbierania pojazdów i stacją demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Samszyce, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 109, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie” planowanej do realizacji przez inwestora Tomasza Brzezickiego ul. Konopnickiej 27/1, 87 – 100 Toruń.
07.07.2015 12:04:18 Magdalena Malec Dodany załącznik wzór wniosku o oszacowanie strat do artykułu Wzór wniosku i informacja dotycząca szacowania strat w 2015 roku
07.07.2015 12:03:57 Magdalena Malec Dodany załącznik informacja dotycząca klęski suszy do artykułu Wzór wniosku i informacja dotycząca szacowania strat w 2015 roku
07.07.2015 12:03:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wzór wniosku i informacja dotycząca szacowania strat w 2015 roku
06.07.2015 14:08:58 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o rozprawie administracyjnej do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
03.07.2015 08:04:06 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Monika Bieńkowska
03.07.2015 08:03:24 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Roszak Marek
30.06.2015 10:20:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł
30.06.2015 10:19:19 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
30.06.2015 10:15:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Błaszczyk Ryszard
30.06.2015 10:15:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Chełminiak Andrzej
30.06.2015 10:15:23 Magdalena Malec Usunięto artykuł Trzeciak Antoni z kategorii Skład osobowy Rady
30.06.2015 10:15:14 Magdalena Malec Usunięto artykuł Sikorski Jan z kategorii Skład osobowy Rady
30.06.2015 10:15:06 Magdalena Malec Usunięto artykuł Cybulski Piotr z kategorii Skład osobowy Rady
30.06.2015 10:13:11 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Aldona Henryka Kurant
30.06.2015 10:12:32 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Danuta Nowacka
30.06.2015 10:11:58 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Iwona Anna Sikorska
30.06.2015 10:07:43 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Renata Zdzichowska
30.06.2015 10:07:02 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Andrzej Jan Polaszek
30.06.2015 10:06:18 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Elwira Urszula Kłosowska
30.06.2015 10:05:19 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Lidia Magdalena Chenc
30.06.2015 10:04:32 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Halina Izabela Urbańska
30.06.2015 10:03:59 Magdalena Malec Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok z artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
30.06.2015 10:03:03 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
30.06.2015 10:02:28 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2014 rok do artykułu Jolanta Agnieszka Smętek
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI