1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
03.06.2015 11:39:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 11/Kr/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
03.06.2015 11:39:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 11/Kr/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
02.06.2015 07:22:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 1 czerwca 2015 roku
02.06.2015 07:21:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 1 czerwca 2015 roku
01.06.2015 14:21:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
01.06.2015 14:21:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 1 czerwca 2015 roku
01.06.2015 13:53:58 Monika Fabisiak Edytowano artykuł Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
01.06.2015 13:48:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
01.06.2015 11:30:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
01.06.2015 11:30:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 26 maja 2015 roku
01.06.2015 11:28:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
01.06.2015 11:28:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 22 maja 2015 roku
01.06.2015 11:27:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 21 maja 2015 roku
27.05.2015 10:56:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
27.05.2015 10:56:10 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
27.05.2015 10:55:55 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
27.05.2015 10:55:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Druk oferty do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
27.05.2015 10:55:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
27.05.2015 10:52:52 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej nr 180239 C Borucin-Borucin, km 0+490-0+693
26.05.2015 11:54:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy
26.05.2015 11:54:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad V Sesji Rady Gminy
26.05.2015 08:59:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Komisja Rewizyjna
26.05.2015 07:03:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 21 maja 2015 roku
26.05.2015 07:02:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 21 maja 2015 roku
25.05.2015 08:45:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie skarg i wniosków
25.05.2015 08:36:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja w sprawie skarg i wniosków
21.05.2015 10:00:58 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa do artykułu Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników ze stacji uzdatniania wody w Osięcinach
21.05.2015 10:00:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie, formularz ofertowy do artykułu Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników ze stacji uzdatniania wody w Osięcinach
21.05.2015 09:58:23 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbiorników ze stacji uzdatniania wody w Osięcinach
20.05.2015 13:47:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
20.05.2015 13:47:14 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Plan dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
20.05.2015 13:46:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
20.05.2015 13:46:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach
15.05.2015 12:56:30 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja ponowne głosowanie Prezydenta RP
15.05.2015 12:55:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja ponowne głosowanie Prezydenta RP
14.05.2015 13:50:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:49:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/52/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:48:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/51/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:47:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/50/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:46:55 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/49/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:46:17 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/48/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:45:42 Magdalena Malec Dodany załącznik Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Osięciny do artykułu Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:44:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Osięciny do artykułu Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:42:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/47/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:42:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/46/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:41:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/45/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:39:46 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/44/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:39:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr VI/43/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:35:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/53/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
14.05.2015 13:34:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr VI/52/2015 z dnia 8 maja 2015 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI