1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
28.10.2014 12:14:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 27 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
28.10.2014 12:13:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 27 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
28.10.2014 12:12:28 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Osięcinach z dnia 27 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
24.10.2014 11:50:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
24.10.2014 10:35:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa-Nowe brzmienie do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
24.10.2014 10:35:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz usług -Nowe brzmienie do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
24.10.2014 10:29:32 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
21.10.2014 13:27:44 Magdalena Malec Dodany załącznik Program Ochrony Środowska do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
21.10.2014 13:27:18 Magdalena Malec Dodany załącznik Prognoza oddziaływania na środowisko do artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
21.10.2014 13:26:38 Magdalena Malec Usunięty załącznik Program Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 z artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
21.10.2014 13:26:31 Magdalena Malec Usunięty załącznik Projekt Programu Ochrony Środowiska z artykułu Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Osięciny na lata 2013 - 2016 z perspektywą na lata 2017-220.
21.10.2014 10:22:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 442/2014 z dnia 17 października 2014 roku
21.10.2014 10:20:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 441/2014 z dnia 14 października 2014 roku
21.10.2014 10:19:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 6 października 2014 roku
21.10.2014 10:19:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 6 października 2014 roku
21.10.2014 10:17:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Jerzy Kazimierz Błaszczyk
21.10.2014 10:17:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Andrzej Chełminiak
21.10.2014 08:57:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 442/2014 z dnia 17 października 2014 roku
21.10.2014 08:55:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 441/2014 z dnia 14 października 2014 roku
21.10.2014 08:54:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 440/2014 z dnia 10 października 2014 roku
21.10.2014 08:54:02 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 439/2014 z dnia 10 października 2014 roku
21.10.2014 08:53:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 438/2014 z dnia 6 października 2014 roku
20.10.2014 14:11:05 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
20.10.2014 14:10:47 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
20.10.2014 14:09:08 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
20.10.2014 14:08:49 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji
20.10.2014 13:51:37 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
20.10.2014 13:51:06 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
20.10.2014 11:18:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 5/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:15:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 5/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:13:42 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:13:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:13:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:13:12 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:12:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:12:47 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:12:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:12:28 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:12:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 11:11:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 4/2014 z dnia 20 października 2014 roku
20.10.2014 08:15:34 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
20.10.2014 08:14:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania
17.10.2014 13:53:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny
17.10.2014 13:53:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny
17.10.2014 13:52:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Komunikat o losowaniu
17.10.2014 13:52:17 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Komunikat o losowaniu
17.10.2014 08:27:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
17.10.2014 08:26:42 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
17.10.2014 08:26:28 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
17.10.2014 08:26:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczny na zadanie pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI