1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222
Data Redaktor Zmiana
27.04.2018 08:30:57 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zaktualizowana informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach
25.04.2018 12:35:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
25.04.2018 12:30:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 355/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku
22.04.2018 09:43:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
22.04.2018 09:30:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 354/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku
20.04.2018 10:51:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o unieważnieniu do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
19.04.2018 14:54:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
19.04.2018 14:54:23 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
19.04.2018 14:54:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 15:30:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 15:29:54 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 15:26:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 15:26:40 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:24:33 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 353/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:24:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 353/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:21:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 352/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:20:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 352/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:19:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 351/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:18:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 350/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:15:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 12:15:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 349/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku
18.04.2018 09:42:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w m.Osięciny
18.04.2018 09:42:32 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w m.Osięciny
18.04.2018 09:28:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaz nieruchomości poł. w m. Osięciny
18.04.2018 09:28:00 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaz nieruchomości poł. w m. Osięciny
16.04.2018 14:48:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:47:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:46:43 Monika Fabisiak Usunięty załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza z artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:46:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:46:11 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:45:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar ul. Konopnicka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:44:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok. techniczna ul. Płowiecka do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:43:51 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Mickiewicza do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:43:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dok.techniczna ul. Konopnickiej do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:42:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie -grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:42:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:42:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:41:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:41:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik zobowiązanie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:40:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie dot. przeslanek wykluczenia i spełniania warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:40:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:39:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:39:25 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 14:38:55 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscoowści Osięciny
16.04.2018 11:47:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 348/2018 z dnia 30 marca 2018 roku
16.04.2018 11:45:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny
13.04.2018 09:43:22 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 348/2018 z dnia 30 marca 2018 roku
12.04.2018 15:00:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Unieważnienie postępowania do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa ul. Płowieckiej, ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej w miejscowści Osięciny
12.04.2018 13:39:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Budowa skateparku przy Szkole Podstawowej w Osięcinach
12.04.2018 09:21:04 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI