1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
16.06.2014 09:23:04 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe za 2013 rok do artykułu Jerzy Izydorski
16.06.2014 09:14:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 404/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
16.06.2014 09:13:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 404/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
16.06.2014 09:12:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 403/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
16.06.2014 09:12:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 403/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku
16.06.2014 09:10:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 402/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
16.06.2014 09:10:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
13.06.2014 13:43:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 402/2014 z dnia 9 czerwca 2014 roku
13.06.2014 13:40:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 401/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku
13.06.2014 08:27:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
10.06.2014 12:58:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik Mapy do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:58:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:56:06 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:55:24 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:54:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:53:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:52:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:51:26 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:51:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:50:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:50:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:49:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:49:16 Monika Fabisiak Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:48:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
10.06.2014 12:48:11 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
09.06.2014 14:35:31 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
09.06.2014 14:34:55 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
09.06.2014 14:31:53 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
09.06.2014 14:31:15 Marek Roszak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
09.06.2014 14:30:40 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
06.06.2014 12:14:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy
06.06.2014 12:13:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy
03.06.2014 13:44:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 19 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:43:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:43:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:42:34 Monika Fabisiak Dodany załącznik przedmiary robót do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:42:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 18 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:40:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 17 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:40:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 16 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:38:03 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 15 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:37:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 14 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:36:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 13 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:35:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 12 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:35:04 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 11 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:34:40 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 10 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:33:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 9 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:33:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 8 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:32:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 7 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:31:15 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 6 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
03.06.2014 13:30:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja techniczna 5 do artykułu Przetarg nieograniczony na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osięciny
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI