1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
16.04.2015 12:03:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 12:01:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 12:00:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 10:59:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 10:58:50 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 15 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 10:57:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku
16.04.2015 10:56:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 roku
15.04.2015 12:01:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
15.04.2015 12:00:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
15.04.2015 10:14:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
15.04.2015 10:14:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku
15.04.2015 09:23:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Umowa przetwarzanie danych osobowych do artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
15.04.2015 09:23:22 Monika Fabisiak Dodany załącznik Projekt umowy do artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
15.04.2015 09:23:01 Monika Fabisiak Dodany załącznik Oferta przetargowa do artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
15.04.2015 09:22:39 Monika Fabisiak Dodany załącznik Zapytanie ofertowe do artykułu Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
15.04.2015 09:20:19 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30 000 EURO
15.04.2015 07:21:27 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plany sytuacyjne 5 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
15.04.2015 07:12:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plany sytuacyjne 4 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
15.04.2015 07:11:31 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plany sytuacyjne 3 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
15.04.2015 07:10:45 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plany sytuacyjne 2 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
15.04.2015 07:07:05 Monika Fabisiak Dodany załącznik Plany sytuacyjne1 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
15.04.2015 07:04:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
14.04.2015 07:52:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 24 marca 2015 roku
10.04.2015 10:49:03 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok
10.04.2015 10:48:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok
10.04.2015 10:48:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2014 rok
10.04.2015 10:47:54 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2014 rok
10.04.2015 10:47:25 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2014 rok
10.04.2015 10:20:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 6/S/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
10.04.2015 10:19:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 6/S/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
10.04.2015 08:04:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
10.04.2015 08:03:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
10.04.2015 07:52:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Nadzoru i Kontroli
10.04.2015 07:07:53 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
10.04.2015 07:07:44 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
10.04.2015 07:06:41 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja o zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
10.04.2015 07:06:19 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja o zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
08.04.2015 07:32:29 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:31:56 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:31:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:28:18 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:27:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:09:04 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/42/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:07:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/41/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:06:09 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/40/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:04:58 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/39/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
08.04.2015 07:03:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr V/38/2015 z dnia 30 marca 2015 roku
07.04.2015 12:03:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik STWiOR do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
07.04.2015 12:02:49 Monika Fabisiak Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
07.04.2015 12:02:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Dokumentacja tech. 6 do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Przebudowa dróg gminnych: nr 180359C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 180344C, ul. Konopnickiej, hm 3+52,00-5+11,00 w Osięcinach.
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI