1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
04.08.2014 08:06:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 415/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 08:04:39 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 08:04:09 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 08:02:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 414/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku
04.08.2014 07:50:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciny
04.08.2014 07:49:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Osięciony na lata 2014-2032
04.08.2014 07:40:48 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 413/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku
31.07.2014 07:15:13 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty spośród pozostałych ofert do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
25.07.2014 13:28:27 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 13:28:06 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 10:24:35 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 10:24:05 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
25.07.2014 08:09:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
18.07.2014 11:50:15 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 412/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku
18.07.2014 11:48:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 411/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku
18.07.2014 11:47:35 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 410/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
18.07.2014 11:47:01 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 409/2014 z dnia 7 lipca 2014 rok
18.07.2014 11:46:21 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 411/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku
18.07.2014 08:06:46 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 412/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku
18.07.2014 08:05:38 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 411/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku
18.07.2014 08:04:22 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 410/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku
18.07.2014 08:02:56 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 409/2014 z dnia 7 lipca 2014 rok
17.07.2014 09:44:10 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/275/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 09:43:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/274/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 09:43:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/273/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 09:41:50 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/272/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 08:56:39 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/275/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 08:54:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/274/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 08:52:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/273/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
17.07.2014 08:51:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/272/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku
14.07.2014 11:00:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 408/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
14.07.2014 10:59:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 408/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
10.07.2014 10:10:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 180301 C Zielińsk-Zielińsk km 0+000-1+300
09.07.2014 09:59:50 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre
09.07.2014 09:58:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre
09.07.2014 08:29:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 405/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
09.07.2014 08:28:41 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 405/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku
09.07.2014 07:57:33 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 408/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku
09.07.2014 07:40:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXII/267/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku
07.07.2014 09:05:07 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu postępowania dowodowego oraz wystapienie do organów uzgadniających
07.07.2014 09:04:13 Magdalena Malec Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu postępowania dowodowego oraz wystapienie do organów uzgadniających
07.07.2014 09:01:12 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Dobre o wszczęciu postępowania dowodowego oraz wystapienie do organów uzgadniających
04.07.2014 13:44:52 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwiezczenie o zakończeniu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie budynku - kurnika służącego do odchowu brojlera kurzego w ilości 158 DJP (39500 sztuk) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 2 silosy paszowe o pojemności 15 Mg, 2 zbiorniki wybieralne o pojemności 3 m3 i zbiornik wybieralny o pojemności 1 m3, zbiornik na gaz o pojemności 6700 l planowanych do realizacji na działce nr 38/1 w miejscowości Samszyce, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie. Wjazd na teren inwestycji planowany z działki nr 38/2 na działkę 38/1, składowanie obornika na użyczonej płycie obornikowej istniejącej i planowanej do rozbudowy, usytuowanej na działce nr 109 w miejscowości Samszyce.
04.07.2014 12:48:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:48:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik oswiadczenie uprawnienia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:48:14 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz narzędzi do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:47:53 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz osób do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:47:36 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:47:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
04.07.2014 12:43:56 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2014/2015
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI