1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
30.03.2015 13:11:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 4/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 13:10:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 4/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 13:03:19 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 3/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 13:03:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 13:00:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 2/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 13:00:34 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 2/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 12:59:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 1/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 12:58:51 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 1/2015 z dnia 29 marca 2015 roku
30.03.2015 12:56:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wskazanie pracownika do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w GOK w Osięcinach
30.03.2015 12:55:08 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wskazanie pracownika do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w GOK w Osięcinach
27.03.2015 13:16:29 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
27.03.2015 13:16:05 Magdalena Malec Usunięty załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania z artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
27.03.2015 11:36:57 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadokomości do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
27.03.2015 11:36:38 Magdalena Malec Dodany załącznik obwieszczenie o wszczęciu postępowania do artykułu Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
27.03.2015 11:36:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji demontażu pojazdów samochodowych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 54/2 w miejscowości Borucinek, powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie”.
19.03.2015 13:47:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 8 kwietnia 2015 roku dot. granic obwodu głosowania
19.03.2015 13:46:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Informacja dot. wyborców niepełnosprawnych
19.03.2015 13:46:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Informacja dot. wyborców niepełnosprawnych
19.03.2015 13:45:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
19.03.2015 13:44:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kalendarz Wyborczy dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku
19.03.2015 10:28:48 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2015 roku w związku z zarządzonymi na dzień 19 kwietnia 2015 roku wyborami ponownymi do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
19.03.2015 10:28:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2015 roku w związku z zarządzonymi na dzień 19 kwietnia 2015 roku wyborami ponownymi do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
19.03.2015 10:26:08 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2015 roku w związku z zarządzonymi na dzień 19 kwietnia 2015 roku wyborami ponownymi do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
19.03.2015 10:25:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny z dnia 18 marca 2015 roku w związku z zarządzonymi na dzień 19 kwietnia 2015 roku wyborami ponownymi do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
19.03.2015 10:24:16 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 49/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
19.03.2015 10:23:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 49/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Osięciny w okręgach wyborczych Nr 4 i Nr 5
16.03.2015 14:16:37 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
16.03.2015 09:33:11 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
16.03.2015 09:23:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 12 marca 2015 roku
16.03.2015 08:59:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 12 marca 2015 roku
16.03.2015 08:58:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
16.03.2015 08:56:59 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
13.03.2015 08:01:44 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wynik przetargu do artykułu Informacja o wyniku przetargu
13.03.2015 08:01:15 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku przetargu
12.03.2015 10:36:11 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
12.03.2015 10:35:33 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu decyzji
11.03.2015 09:05:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
11.03.2015 08:59:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 10 marca 2015 roku
04.03.2015 08:34:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
04.03.2015 08:34:26 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
04.03.2015 08:33:43 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
04.03.2015 08:32:50 Magdalena Malec Usunięty załącznik z artykułu Uchwała Nr IV/37/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku
04.03.2015 08:20:53 Magdalena Malec Edytowano artykuł
04.03.2015 08:04:53 Magdalena Malec Dodany załącznik ośwaidczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Jerzy Izydorski
04.03.2015 08:03:39 Magdalena Malec Dodany załącznik oświadczenie majątkowe na początek kadencji do artykułu Ryszard Andrzej Błaszczyk
04.03.2015 07:23:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
04.03.2015 07:22:16 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 3 marca 2015 roku
02.03.2015 08:07:06 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku
02.03.2015 08:06:59 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 5 lutego 2015 roku
02.03.2015 08:06:24 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI