1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
Data Redaktor Zmiana
16.01.2015 07:29:13 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o ponownie prowadzonym postępowaniu
16.01.2015 07:29:04 Marek Roszak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie o ponownie prowadzonym postępowaniu
16.01.2015 07:27:13 Marek Roszak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o ponownie prowadzonym postępowaniu
16.01.2015 07:26:40 Marek Roszak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o ponownie prowadzonym postępowaniu
15.01.2015 07:29:34 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy
15.01.2015 07:28:42 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad II Sesji Rady Gminy
15.01.2015 07:28:23 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
15.01.2015 07:27:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad I Sesji Rady Gminy
12.01.2015 10:07:07 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej
08.01.2015 08:47:49 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o zakończeniu postępowania do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
07.01.2015 14:37:32 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:32:25 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:32:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:31:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:31:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:30:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:28:45 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:27:49 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:26:40 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:25:31 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:24:32 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
07.01.2015 14:23:35 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku
02.01.2015 13:08:40 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy
02.01.2015 13:08:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy
02.01.2015 13:07:44 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Gminy
02.01.2015 13:07:26 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Gminy
02.01.2015 13:07:00 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
02.01.2015 13:06:30 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy
02.01.2015 11:47:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
02.01.2015 11:46:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
02.01.2015 11:45:20 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 13/WPF/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
02.01.2015 11:45:01 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 13/WPF/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
02.01.2015 11:43:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 9/Dpr/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
02.01.2015 11:42:37 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 9/Dpr/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:44:31 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:44:02 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:43:29 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:42:39 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:42:10 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:41:13 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku
29.12.2014 11:39:58 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku
24.12.2014 08:41:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo
24.12.2014 08:40:46 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia i zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo
19.12.2014 14:24:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku
19.12.2014 07:44:35 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjasnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej
16.12.2014 13:54:38 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku
16.12.2014 13:38:06 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku
16.12.2014 13:19:57 Monika Fabisiak Dodany załącznik przyłacze wody do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej
16.12.2014 13:18:59 Monika Fabisiak Dodany załącznik wyjaśnienia do siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Rewitalizacja zbiornika wodnego i budowa gminnego centrum rekreacji publicznej
11.12.2014 12:18:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i Latkowo
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI