1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
07.05.2014 10:15:00 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty cz. 4 zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
07.05.2014 10:14:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty cz. 3 zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
07.05.2014 10:14:18 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty cz. 2 zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
07.05.2014 10:14:02 Monika Fabisiak Dodany załącznik Wybór oferty cz. 1 zamówienia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
06.05.2014 11:19:11 Magdalena Malec Edytowano artykuł Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
06.05.2014 11:17:41 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
06.05.2014 09:27:53 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku
05.05.2014 08:48:07 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/264/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
05.05.2014 08:46:23 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/263/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
05.05.2014 08:44:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/262/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
05.05.2014 08:43:15 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/261/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
05.05.2014 08:41:11 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/260/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
05.05.2014 08:39:13 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXI/259/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku
29.04.2014 10:35:21 Monika Fabisiak Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na: Przebudowę dwudziestu dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości 13,200 km
29.04.2014 10:32:48 Monika Fabisiak Dodany załącznik wybór oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na: Remont dróg gminnych w miejscowości Osięciny, w tym: Remont drogi gminnej ul. Leśnej i remont dróg gminnych ul. Kruszwickiej i ul. Piastowskiej
28.04.2014 12:57:54 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie-grupa kapitałowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:57:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik wykaz usług do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:57:20 Monika Fabisiak Dodany załącznik umowa do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:57:08 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie brak wykluczenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:56:47 Monika Fabisiak Dodany załącznik oświadczenie o spełnieniu warunków do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:55:43 Monika Fabisiak Dodany załącznik druk oferty do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:55:29 Monika Fabisiak Dodany załącznik siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:55:17 Monika Fabisiak Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 12:54:46 Monika Fabisiak Dodany nowy artykuł Przetarg nieograniczony na Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osięciny
28.04.2014 07:16:22 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 389/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku
28.04.2014 07:15:07 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 388/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
25.04.2014 11:34:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 2 wg stanu na dzień 16.04.2014 r.
25.04.2014 11:34:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Wykaz komitetów wyborczych, które dokonały zgłoszeń list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Nr 2 wg stanu na dzień 16.04.2014 r.
24.04.2014 10:33:57 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 390/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 10:33:51 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 390/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 10:29:36 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 391/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 10:28:27 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 390/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 10:27:20 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 389/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 10:26:21 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 388/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku
24.04.2014 09:54:11 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydaniu decyzji do artykułu Postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w skład której wchodzą: 4 silosy paszowe o pojemności 12 ton każdy, 4 zbiorniki na ścieki porządkowe o pojemności 6m3 każdy, 2 zbiorniki na gaz o pojemności 6 400 litrów każdy, 8 sztuk instalacji grzewczo-nagrzewnice o mocy 90kW każda planowanej do realizacji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 89/1 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), wraz z budową płyty obornikowej o powierzchni 200m2 wraz ze szczelnym, wybieralnym zbiornikiem na odcieki o pojemności 50m3, planowanej do realizacji w na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 89/2 w miejscowości Pieńki Kościelskie (obręb Kościelna Wieś), gmina Osięciny, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie.
24.04.2014 09:53:29 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydanej decyzji do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
24.04.2014 09:52:44 Magdalena Malec Usunięty załącznik Obwieszczenie o wydanej decyzji z artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
23.04.2014 13:17:36 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
23.04.2014 13:17:05 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Osięciny o granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
18.04.2014 09:56:50 Magdalena Malec Dodany załącznik Obwieszczenie o wydanej decyzji do artykułu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie 2 kurników służących do hodowli drobiu (brojlerów) o łącznej powierzchni całkowitej wynoszącej około 4400m2 tj. około 302,4 DJP z pomieszczeniami socjalno-gospodarczymi o łącznej powierzchni około 200m2, 4 zbiorników na ścieki technologiczne o powierzchni 6m3 każdy, 2 zbiorników na ścieki bytowe o powierzchni około 2m3 każdy, 6 silosów paszowych o pojemności 16 ton każdy, 3 zbiorników na gaz o pojemności 6700 litrów każdy z płytą, pomieszczeniem gospodarczym (mieszalnia) o powierzchni około 400m2, 2 silosów magazynowych o pojemności 150 ton każdy i wysokości około 11m, 1 silosu paszowego o pojemności 40 ton i wysokości około 10m, podajnika kubełkowego o wysokości około 14m oraz przeniesienie 3 istniejących zbiorników gazowych o pojemności 6700 litrów każdy na odległość około 80m wraz z drogą dojazdową wzdłuż planowanej inwestycyjni oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą usytuowanych na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 147, 148/3 i 148/2 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin) wraz z płytą obornikową o powierzchni około 350m2 i zbiornikiem o pojemności około 55m3 przewidzianych do realizacji na działkach o numerach geodezyjnych 225/5 i 227/6 w miejscowości Borucin Kolonia (obręb Borucin), powiat radziejowski, województwo kujawsko – pomorskie.
17.04.2014 07:35:27 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do parlamentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Zarządzonych na... do artykułu INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
17.04.2014 07:34:20 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania z lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych do artykułu INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
17.04.2014 07:33:25 Magdalena Malec Dodany załącznik Wniosek o dopisanie do spisu wyborców do artykułu INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
17.04.2014 06:51:45 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
17.04.2014 06:51:24 Magdalena Malec Dodany nowy artykuł INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
16.04.2014 09:09:06 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
16.04.2014 09:08:30 Magdalena Malec Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 386/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
16.04.2014 07:05:52 Monika Fabisiak Dodany załącznik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
16.04.2014 07:05:33 Monika Fabisiak Dodany załącznik zmiana siwz do artykułu Przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu systmowego Czas na zmiany
16.04.2014 06:49:05 Magdalena Malec Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 387/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
 
 
MENU
pomniejsz powiększ

   
 
LINKI