Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wojt Gminy Osięciny przeprowadza konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021.

Konsultacje będą przeprowadzane w terminie od dnia 14 października do 28 pażdziernika 2020r.

Projekt Programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok stanowi załącznik Nr 1.

 

 

Informacja o konsultacjach zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osięciny oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osięciny.

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesienia uwag do treści projektu załączonej uchwały stanowiącej załącznik Nr 1

Formularz konsultacji stanowi Zał. nr 2

 

Zał. Nr 1 - Projekt uchwały

Zał. Nr 2 - Formularz konsultacji

 

Wójt Gminy Osięciny