Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVII/431/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2024-2028Uchwała nr LVII/432/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2024 rokUchwała nr LVII/433/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w 2025 rokuUchwała nr LVII/434/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr LVII/435/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy OsięcinyUchwała nr LVII/436/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy OsięcinyUchwała nr LVII/437/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr LVII/438/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy OsięcinyUchwała nr LVII/439/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych oraz ośrodkach wsparciaUchwała nr LVII/440/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2028Uchwała nr LVII/441/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościUchwała nr LVII/442/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2024 rokuUchwała nr LVII/443/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 07 marca 2024 - w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", udzielenia pełnomocnictwa panu Jerzemu Izydorskiemu do pełnego reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"Uchwała nr LVIII/444/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2024-2028Uchwała nr LVIII/445/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2024 rokUchwała nr LVIII/446/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi RadziejowskiemuUchwała nr LVIII/447/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym Rady Gminy OsięcinyUchwała nr LVIII/448/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr LVIII/449/2024 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 marca 2024 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osięciny