Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXI/243/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Osięciny, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatkuUchwała nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XXXI/247/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy OsięcinyUchwała nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Gminy OsięcinyUchwała nr XXXI/249/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmuUchwała nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości:"Karolin, część wsi Osięciny", "Zagaj, część wsi Osięciny", "Osięciny -Probostwo, część wsi Osięciny", "Osięciny-Wieś, część wsi Osięciny" w Gminie OsięcinyUchwała nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie ustanowienia pomników przyrodyUchwała nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024Uchwała nr XXXI/253/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osięciny na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"Uchwała nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"Uchwała nr XXXI/255/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 - w sprawie nadania imienia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarski Sp. z o.o w Osięcinach