Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXV/215/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy OsięcinyUchwała nr XXV/216/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osięciny za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osięciny za 2020 rokUchwała nr XXV/217/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osięciny za 2020 rokUchwała nr XXV/218/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2021-2025Uchwała nr XXV/219/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2021 rokUchwała nr XXV/220/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie określenia Zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych z budżetu Gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ściekówUchwała nr XXV/221/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XXV/222/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 24 czerwca 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr XXVI/223/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Osięciny, trybu postępowania w sprawie udzielania i sposobu jej rozliczaniaUchwała nr XXVI/224/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie regulaminu korzystania z gminnej siłowni wewnętrznej zlokalizowanej w miejscowości OsięcinyUchwała nr XXVI/225/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 czerwca 2021 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy