Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXVI/281/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 kwietnia 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XXXVI/282/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 kwietnia 2022 - w sprawie zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Osięciny obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaUchwała nr XXXVII/283/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XXXVII/284/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XXXVII/285/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XXXVIII/286/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Radziejowskiego na realizację zadań własnych powiatuUchwała nr XXXVII/287/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Osięciny na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówUchwała nr XXXVII/288/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Osięciny na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwojuUchwała nr XXXVII/289/2022 Rada Gminy Osięciny z dnia 29 kwietnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej włassność Gminy Osięciny