Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Numer umowyData i miejsce zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyOznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stronOkreślenie przedmiotu umowyWartość przedmiotu umowy [zł]Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
 1 2 3 5 6
1

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Piotr Zielonka Piotrków Trybunalski 

aktualizacja programu Zwroty 615,00 -
2 

03.01.2022r.

Osięciny

 

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

ZBIORNICA Piotrkow Kujawski

Odbiór padłych zwierząt - -
3

03.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Wenex Sęczkowo

serwis sprzętu komputerowego1.230,00-
4

03.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Klub Malucha Osięciny

Dotacja na dzieci  do lat trzech150,00 zł/dziecko-
5

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Usługi Projektowanie

Włocławek

 Wykonanie Projektów Decyzji o warunkach zabudowycena  jednego projektu zależna od rodzaju decyzji od 209,10 zł do 295,20 zł-
6

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo SANIKO Włocławek

Odbiór odpadów z cmentarza Parafialnego w Lekarzewicach4.500,00-
7

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r. 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Koscielnej Wsi

Gmina Osięciny

 

 partycypacja Gminy Osięciny w kosztach wywozu śmieci z cmentarza w Kościelnej Wsi16.000,00 -
8

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo GRONEKO Mikorzyn 19

Odbiór odpadów z cmentarza Parafialnego w Osięcinach26.000,00-
9

05.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo GEO-SYSTEM

Warszawa

usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP2.460,00-
10

05.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach

Gmina Osięciny

 

  partycypacja Gminy Osięciny w kosztach wywozu śmieci z cmentarza w Lekarzewicach 4.500,00-
11

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.


Gmina Osięciny

 Osoba Fizyczna

 

prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy12.000,00-
12

11.01.2022r.

Osięciny

11.02.2022r. do 

28.02.2022r.

Gmina Osieciny

Osoba Fizyczna

Wykonanie dokumentacji na przebudowę  12 odc. dróg gminnych12.000,00-
13

03.01.2022r

Osięciny

01.01.2022r. do

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Extranet Toruń

usługa poczty elektronicznej

pakiet do 25 kont e-mail

811,80-
14

19.01.2022r.

Osięciny

 19.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Okręgowa Stacja chemiczno -Rolnicza w Bydgoszczy 

monitoring gleby  na terenie gminy Osięciny  997,12-
15

19.01.2022r.

Osięciny

 01.01.2022r. do

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

dystrybucja  miesięcznika Powiatowe ABC 1.485,00

-

 

16

24.01.2022r.

Osięciny

 

24.01.2022r. do 28.02.2022r.

Gmina Osięciny

Pracownia projektowa Łódź

opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej budowy świetlicy  wiejskiej w m. Jarantowice15.375,00

-

17

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 31.05.2022 r.

Gmina Osięciny

Pracownia projektowa Łódź

opracownie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy windy przy Urzędzie Gminy Osięciny20.000,00

-

18

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Miejski Zakład Komunikacji Sp.zo.o. Grudziądz

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu  Gminy Osięciny w centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu 

 

19

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 26.01.2022 r.

Gmina Osięciny

Rzeczoznawca Majątkowy

Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych, które ucierpialy w  wichurze w  dniu 17.01.2022 r.8.856,00

-

20

27.01.2022r.

Osięciny

27.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Gabinet Weterynaryjny 

VET-EXPRESS

Piotrków Kuj.

Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Osięciny dla zwierząt bezdomnychkoszty usługi zgodnie z cennikiem  stanowiącym załącznik do umowy

-

21

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022r. do                  31.08.2022r.

Gmina Osięciny

Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych   Rożno-Parcele

Wykonanie operatu wodnoprawnego  na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego poprzez studnie głębinowe nr 2 oraz nr 36.027,00

-

22

07.02.2022r.

Osięciny

07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

Gmina Osięciny

Zakład Instalacyjny WOD-KAN i CO Borucin

Montaż wanny, bojlera oraz przeniesienie toalety w mieszkaniu komunalnym w Zagajewicach2.200,00

-

23

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r.

 Gmina Osięciny

Transport-Handel-Usługi

Czołpin

Dostawa kruszywa  wapiennego frakcja 4-16 na remont  dróg gminnych  na terenie Gminy Osięciny 15.954,33 

-

 

24

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022 r. do 28.02.2022 r 

Gmina Osięciny

Andrzej Miazek  Włocławek

Wykonanie projektu budowlanego na zadanie Budowa przyłącza sieci wodociagowej w m. Karolin 1.736,00

-

 

25

01.02.2022 r.

Osięciny

01.02.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Makropol Ksawerów

Świadczenie usług internetowych-Hosting BIP-line 738,00 

-

26

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

Wykonanie stołów roboczych i regałów w budynku OSp Pilichowo10.600,00 

-

27

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie płyty odbojowej na ścianę w pokoju nr 19 Urzędu Gminy200,00 

-

28

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie zamykanej szafki  na dokumenty w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu Czyste Powietrze1.400,00 

-

29

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie  zamykanej  szafki na dokumenty, półki i stolika w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy2.350,00 

-

 

 

 

30

31.01.2022r.

Osięciny

31.01.2022 r do 28.02.2024r. 

Gmina Osięciny Kujawsko Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych  Toruń 

 zmiana terminu obowiązywania umowy -

-

 

31

17.02.2022r

Osięciny

17.02.2022r do  07.03.2022 r.

Gmina Osięciny Biuro Usług Projektowych  Broniewek

Wykonanie specyfikacji technicznej dla zadania Budowa wiat handlowych i budowa toalety wolnostojącej2.000,00-
32

23.02.2022r.

Osięciny

01.04.2020r. do 31.03.2023 r.

Gmina Osięciny

Poczta Polska Spółka Akcyjna  Warszawa

świadczenie usług pocztowychopłata zależna od ilości świadczonych usług zgodnie z obowiązujacym cennikiem

-

 

35

21.03.2022r.

Osięciny

21.03.2022r. do 31.03.2022 r.

Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny

Budowa przyłącza wodociągowego w m. Karolin gm.Osięciny31.758,60

-

36

Aneks zdnia16.03.2022 r.

-

Gmina Osięciny P.H.S. Centrum

BHP Piotrków Kuj.

świadczenie usług BHP553,50

-

 

 

37

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych

Gmina Osięciny

Biuro Obslugi Inwestycji Emilia Serkowska Wola Bachorna 

 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży konstrukcyjno -budowlanej19.803,00 

-

38

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych 

Gmina Osięciny

RENOVO Piotr Piatek Inowroclaw 

 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży  instalacyjnej 30.900,00

-

39

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych  

Gmona Osięciny

 SK Krzysztof  Szymański Toruń 

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży elektrycznej 18.700,00 

-

40

23.03.2022 r.

Osięciny

8 m-cy od dnia podpisania umowy

Gmina Osięciny Przedsiebiorstwo  EUROAQUA Sp. zo.o., Sp. k. Poznań

Budowa nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny4.786791,00

współfinansowanie  ze środków z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych

41

18.03.2022 r.

Bydgoszcz

 24.02.2022 do  31.12.2022r.

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Gmina Osięciny

Pomoc w zakresie pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainywysokość środków zależna od  ilości osób 

-

42

07.04.2022r.

Osięciny

07.04.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Westmor Consulting Urszula Wódkowska Bądkowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osięciny na lata 2023-203027.060,00

-

43

08.04.2022r.

08.04.2022r do 30.04.2022r. 

 Gmina Osięciny

Usługi  Remontowo Budowlane Włocławek

Wykonanie rozbiórki tarasu, wymurowanie filarów, zaszalowanie tarasu w miejscowości Konary  3.000,00

-

44

08.04.2022r.

08.04.2022r.do 20.05.2922 r.

Gmina Osięciny Uslugi Remontowo-Budowlane SłAW-BUD Borucin

Wykonanie zbrojenia tarasu, wykonanie wylewki betonowej tarasu w miejscowości Konary3.000,00

-

 

45

14.04.2022r.

14.04.2022r do 14.09.2022r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  INODROG Sp.zo.o. Inowrocław

Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Koscielna Wieś-Krotoszyn oraz  nr 180207C Krotoszyn-Miechowice1.773.571,85

Wspólfinansowanie  ze Środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

46

14.04.2022r.

14.04.2022r. do zakończenia umowy z wykonawcą robót budowlanych 

 Gmina Osięciny

Biuro Usług Projektowych Broniewek

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi  pn. Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Koscielna Wieś-Krotoszyn oraz  nr 180207C Krotoszyn-Miechowice 8.500,00

-

47

13.04.2022r.

13.04.2022r do 31.12 2022 r.

Gmina Osięciny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Udzielenie dotacji  celowej  z przeznaczeniem  na dofinansowanie w 2022 r. wypłat stypendiów  i zasiłkow szkolnych38.400,00

-

48

14.04.2022 r.

Osięciny

14.04.2022r do 31.05.2022r.

Gmina Osięciny

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Aleksandrów Kujawski

Projekt budowlany i kosztorys inwestorski  na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej i Olchowej w m. Osięciny8.000,00

-

49

01.04.2022 r

Osięciny

01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Gmina Osięciny

Daniel Lewandowski Jarantowice

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie  Moje Boisko Orlik3.200,00/m-c

-

50

Aneks z 26.04.2022 r.

 -

Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Naftex Witowo 

zmina wynagrodzenia ryczałtowego na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 441.170,00

-

51

26.04.2022 r. Osięciny

26.04.2022 r. do 31.07.2022 r.

Gmina Osięciny

Henryk Ruszkiewicz Czołowo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w m.Osięciny, ul. Płowiecka2.500,00

-

52

02.05.2022 r.

Osięciny

02.05.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Kościelna Wieś-Krotoszyn oraz 180207C Krotoszyn-Miechowice1.006.065,00

-

5309.05.2022r.

09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. 

Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny 

 Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych na pcv i wykonanie  przyłączy do budynków mieszkalnych  przy ul. Narutowicza 35.684,76

-

54

09.05.2022r. Osięciny

09.05.2022 r. do 09.06.2022r.

Gmina Osięciny FlizArt  Brześć Kujawski

Ułożenie płytek  na tarasie w miejscowości Konary4.000,00

-

55

04.05.2022 r. Osięciny

04.05.2022 r. do 31.07.2022 r. 

Gmina Osięciny 

WC SERWIS-ŁÓDŹ

Budowa toalety publicznej wolnostojącej  146.370,00

-

56

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2821C Płowce- Kol. Jarantowice199.734,13

Powiat-49.867,13 Gmina-50.000,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 99.867,00

57

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin-Osięciny396.355,24

Powiat-148.178,24 Gmina-50.000,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 198.177,00

58

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2805C Dobre-Lekarzewice156.210,00

Powiat-96.210,00 Gmina-60.000,00

 

59

11.05.2022 r.

Osięciny

11.05.2022r. do 30.06.2022 r. 

Gmina Osięciny Komenda Wojewodzka Policji w Bydgoszczy 

 Przekazanie przez Gminę środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie na zakup samochodu służbowego 20.000,00

-

60

16.05.2022r.

16.05.2022 r. do 20.12.2022r.

Gmina Osięciny Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach 

Udzielenie dotacji  z budżetu gminy Osięciny  na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach30.000,00

-

 

61

16.05.2022r.

16.05.2022 r. do 3105.2022r.

Gmina Osięciny

Biuro Projektów Autorskich  Radziejów 

Wykonanie projektu budowlanego  i kosztorysu inwestorskiego  na zadanie Budowa niskiego parku linowego na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej  w m. Bartłomiejowice4.000,00-
62

19.05.2022r.

19.05.2022 r. do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny

Lewir Sp.zo.o

Warszawa

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Osięciny51.198,00

-

 

63

-

-

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Osięciny

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na Wsparcie dzieci z rodzin  pegeerowskich w rozwoju cyfrowym100% wydatków kwalifikowalnych projektu

-

 

64

-

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Osięciny

 

 Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego Cyfrowa Gmina100% wydatków kwalifikowalnych projektu 

-

65

01.06.2022r.

01.06.2022r. do 10.06.2022 r.

Gmina Osięciny

Wojciech Słomkowski

Wykonanie dwóch dużych i jednej średniej budy dla psów oraz trzech podestów1.750,00

-

66

31.05.2022 r.

31.05.2022 r.do 3-.06.2022 r. 

 Gmina Osięciny

a FRED P.P.U. Dawid Frydrychowski

Wykonanie balustrady  ze stali nierdzewnej na schodach wejścowych i tarasie w m. Konary  7.490,00

-

67

08.06.2022 r

08.06.2022 r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Gminny Klub Sportowy Ziemowit Osięciny

Prowadzenie zajeć i uczestnictwo  w rozgrywkach sportowych młodzieżowych drużyn piłki nożnej oraz drużyny seniorów60.000,00

-

68

08.06.2022r.

08.06.2022 r. do 09.06.2022r.

Gmina Osięciny Westmor Consulting Urszula Wódkowska

Opracowanie dokumentów dla projektu pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelna Wieś, obręb Włodzimierka13.530,00

--

69

22.06.2022r.

22.06.2022 r do  31.07. 2022r.

 Gmina Osięciny Mirosław Sempka

 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych 180233C Jarantowice-Jarantowice, 180299C Bełszewo-Bełszewo, 180300C Zieińsk-Bełszewo, 180220C Bełszewo-Zielińsk7.000,00 

-

70

20.06.2022 r.

20.06.2022r do 20.11.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp.zo.o.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osięciny ul. Szkolna o dł. 173 mb i ul. Narutowicza  o dł. 311 mb329.409,87

--

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 133
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa dokumentu: 2022r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 25.01.2022 12:35:03
Data udostępnienia informacji: 25.01.2022 12:39:16
Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 14:32:09
Rejestr zmian