Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Numer umowyData i miejsce zawarcia umowyOkres obowiązywania umowyOznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stronOkreślenie przedmiotu umowyWartość przedmiotu umowy [zł]Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy
 1 2 3 5 6
1

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Piotr Zielonka Piotrków Trybunalski 

aktualizacja programu Zwroty 615,00 -
2 

03.01.2022r.

Osięciny

 

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

ZBIORNICA Piotrkow Kujawski

Odbiór padłych zwierząt - -
3

03.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Wenex Sęczkowo

serwis sprzętu komputerowego1.230,00-
4

03.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Klub Malucha Osięciny

Dotacja na dzieci  do lat trzech150,00 zł/dziecko-
5

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Usługi Projektowanie

Włocławek

 Wykonanie Projektów Decyzji o warunkach zabudowycena  jednego projektu zależna od rodzaju decyzji od 209,10 zł do 295,20 zł-
6

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo SANIKO Włocławek

Odbiór odpadów z cmentarza Parafialnego w Lekarzewicach4.500,00-
7

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r. 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Koscielnej Wsi

Gmina Osięciny

 

 partycypacja Gminy Osięciny w kosztach wywozu śmieci z cmentarza w Kościelnej Wsi16.000,00 -
8

05.01.2022r.

Osięciny

05.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo GRONEKO Mikorzyn 19

Odbiór odpadów z cmentarza Parafialnego w Osięcinach26.000,00-
9

05.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo GEO-SYSTEM

Warszawa

usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP2.460,00-
10

05.01.2022r.

Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022 r.

 

Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach

Gmina Osięciny

 

  partycypacja Gminy Osięciny w kosztach wywozu śmieci z cmentarza w Lekarzewicach 4.500,00-
11

03.01.2022r.

Osięciny

03.01.2022r. do 

31.12.2022r.


Gmina Osięciny

 Osoba Fizyczna

 

prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy12.000,00-
12

11.01.2022r.

Osięciny

11.02.2022r. do 

28.02.2022r.

Gmina Osieciny

Osoba Fizyczna

Wykonanie dokumentacji na przebudowę  12 odc. dróg gminnych12.000,00-
13

03.01.2022r

Osięciny

01.01.2022r. do

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Extranet Toruń

usługa poczty elektronicznej

pakiet do 25 kont e-mail

811,80-
14

19.01.2022r.

Osięciny

 19.01.2022r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Okręgowa Stacja chemiczno -Rolnicza w Bydgoszczy 

monitoring gleby  na terenie gminy Osięciny  997,12-
15

19.01.2022r.

Osięciny

 01.01.2022r. do

31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego

dystrybucja  miesięcznika Powiatowe ABC 1.485,00

-

 

16

24.01.2022r.

Osięciny

 

24.01.2022r. do 28.02.2022r.

Gmina Osięciny

Pracownia projektowa Łódź

opracowanie koncepcji architektoniczno- budowlanej budowy świetlicy  wiejskiej w m. Jarantowice15.375,00

-

17

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 31.05.2022 r.

Gmina Osięciny

Pracownia projektowa Łódź

opracownie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy windy przy Urzędzie Gminy Osięciny20.000,00

-

18

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Miejski Zakład Komunikacji Sp.zo.o. Grudziądz

zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu  Gminy Osięciny w centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu 

 

19

24.01.2022r.

Osięciny

24.01.2022 r. do 26.01.2022 r.

Gmina Osięciny

Rzeczoznawca Majątkowy

Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych, które ucierpialy w  wichurze w  dniu 17.01.2022 r.8.856,00

-

20

27.01.2022r.

Osięciny

27.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Gmina Osięciny

Gabinet Weterynaryjny 

VET-EXPRESS

Piotrków Kuj.

Świadczenie usług weterynaryjnych dla Gminy Osięciny dla zwierząt bezdomnychkoszty usługi zgodnie z cennikiem  stanowiącym załącznik do umowy

-

21

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022r. do                  31.08.2022r.

Gmina Osięciny

Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych   Rożno-Parcele

Wykonanie operatu wodnoprawnego  na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego poprzez studnie głębinowe nr 2 oraz nr 36.027,00

-

22

07.02.2022r.

Osięciny

07.02.2022 r. do 11.02.2022 r.

Gmina Osięciny

Zakład Instalacyjny WOD-KAN i CO Borucin

Montaż wanny, bojlera oraz przeniesienie toalety w mieszkaniu komunalnym w Zagajewicach2.200,00

-

23

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022 r. do 14.02.2022 r.

 Gmina Osięciny

Transport-Handel-Usługi

Czołpin

Dostawa kruszywa  wapiennego frakcja 4-16 na remont  dróg gminnych  na terenie Gminy Osięciny 15.954,33 

-

 

24

07.02.2022r.

Osięciny

 07.02.2022 r. do 28.02.2022 r 

Gmina Osięciny

Andrzej Miazek  Włocławek

Wykonanie projektu budowlanego na zadanie Budowa przyłącza sieci wodociagowej w m. Karolin 1.736,00

-

 

25

01.02.2022 r.

Osięciny

01.02.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Makropol Ksawerów

Świadczenie usług internetowych-Hosting BIP-line 738,00 

-

26

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

Wykonanie stołów roboczych i regałów w budynku OSp Pilichowo10.600,00 

-

27

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie płyty odbojowej na ścianę w pokoju nr 19 Urzędu Gminy200,00 

-

28

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie zamykanej szafki  na dokumenty w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym programu Czyste Powietrze1.400,00 

-

29

17.02.2022r.

Osięciny

17.02.2022r do 31.03.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Budowlano-Remontowa

Dobre

 

Wykonanie  zamykanej  szafki na dokumenty, półki i stolika w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy2.350,00 

-

 

 

 

30

31.01.2022r.

Osięciny

31.01.2022 r do 28.02.2024r. 

Gmina Osięciny Kujawsko Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych  Toruń 

 zmiana terminu obowiązywania umowy -

-

 

31

17.02.2022r

Osięciny

17.02.2022r do  07.03.2022 r.

Gmina Osięciny Biuro Usług Projektowych  Broniewek

Wykonanie specyfikacji technicznej dla zadania Budowa wiat handlowych i budowa toalety wolnostojącej2.000,00-
32

23.02.2022r.

Osięciny

01.04.2020r. do 31.03.2023 r.

Gmina Osięciny

Poczta Polska Spółka Akcyjna  Warszawa

świadczenie usług pocztowychopłata zależna od ilości świadczonych usług zgodnie z obowiązujacym cennikiem

-

 

35

21.03.2022r.

Osięciny

21.03.2022r. do 31.03.2022 r.

Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny

Budowa przyłącza wodociągowego w m. Karolin gm.Osięciny31.758,60

-

36

Aneks zdnia16.03.2022 r.

-

Gmina Osięciny P.H.S. Centrum

BHP Piotrków Kuj.

świadczenie usług BHP553,50

-

 

 

37

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych

Gmina Osięciny

Biuro Obslugi Inwestycji Emilia Serkowska Wola Bachorna 

 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży konstrukcyjno -budowlanej19.803,00 

-

38

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych 

Gmina Osięciny

RENOVO Piotr Piatek Inowroclaw 

 Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży  instalacyjnej 30.900,00

-

39

23.03.2022 r. Osięciny

23.03.2022 r do dnia  zakończenia  umowy z wykonawcą robot budowlanych  

Gmona Osięciny

 SK Krzysztof  Szymański Toruń 

Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi pn.Budowa  nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny w branży elektrycznej 18.700,00 

-

40

23.03.2022 r.

Osięciny

8 m-cy od dnia podpisania umowy

Gmina Osięciny Przedsiebiorstwo  EUROAQUA Sp. zo.o., Sp. k. Poznań

Budowa nowej stacji uzdatniania wody  o wydajności 120 m³ w  miejscowości Osięciny4.786791,00

współfinansowanie  ze środków z Funduszu Przeciwdziałania  COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład z Programu Inwestycji Strategicznych

41

18.03.2022 r.

Bydgoszcz

 24.02.2022 do  31.12.2022r.

 Wojewoda Kujawsko-Pomorski Gmina Osięciny

Pomoc w zakresie pokrycia kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainywysokość środków zależna od  ilości osób 

-

42

07.04.2022r.

Osięciny

07.04.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Westmor Consulting Urszula Wódkowska Bądkowo

Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Osięciny na lata 2023-203027.060,00

-

43

08.04.2022r. Osięciny

08.04.2022r do 30.04.2022r. 

 Gmina Osięciny

Usługi  Remontowo Budowlane Włocławek

Wykonanie rozbiórki tarasu, wymurowanie filarów, zaszalowanie tarasu w miejscowości Konary  3.000,00

-

44

08.04.2022r. Osięciny

08.04.2022r.do 20.05.2922 r.

Gmina Osięciny Uslugi Remontowo-Budowlane SłAW-BUD Borucin

Wykonanie zbrojenia tarasu, wykonanie wylewki betonowej tarasu w miejscowości Konary3.000,00

-

 

45

14.04.2022r. Osięciny

14.04.2022r do 14.09.2022r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  INODROG Sp.zo.o. Inowrocław

Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Koscielna Wieś-Krotoszyn oraz  nr 180207C Krotoszyn-Miechowice1.773.571,85

Wspólfinansowanie  ze Środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

46

14.04.2022r. Osięciny

14.04.2022r. do zakończenia umowy z wykonawcą robót budowlanych 

 Gmina Osięciny

Biuro Usług Projektowych Broniewek

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi  pn. Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Koscielna Wieś-Krotoszyn oraz  nr 180207C Krotoszyn-Miechowice 8.500,00

-

47

13.04.2022r. Osieciny

13.04.2022r do 31.12 2022 r.

Gmina Osięciny

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Udzielenie dotacji  celowej  z przeznaczeniem  na dofinansowanie w 2022 r. wypłat stypendiów  i zasiłkow szkolnych38.400,00

-

48

14.04.2022 r.

Osięciny

14.04.2022r do 31.05.2022r.

Gmina Osięciny

Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Aleksandrów Kujawski

Projekt budowlany i kosztorys inwestorski  na zadanie Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej i Olchowej w m. Osięciny8.000,00

-

49

01.04.2022 r

Osięciny

01.04.2022 r. do 30.11.2022 r.

Gmina Osięciny

Daniel Lewandowski Jarantowice

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie  Moje Boisko Orlik3.200,00/m-c

-

50

Aneks z 26.04.2022 r.

 -

Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Naftex Witowo 

zmina wynagrodzenia ryczałtowego na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 441.170,00

-

51

26.04.2022 r. Osięciny

26.04.2022 r. do 31.07.2022 r.

Gmina Osięciny

Henryk Ruszkiewicz Czołowo

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w m.Osięciny, ul. Płowiecka2.500,00

-

52

02.05.2022 r.

Osięciny

02.05.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Remont ciągu dróg gminnych nr 180206C Kościelna Wieś-Krotoszyn oraz 180207C Krotoszyn-Miechowice1.006.065,00

-

5309.05.2022r. Osięciny

09.05.2022 r. do 20.05.2022 r. 

Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny 

 Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych na pcv i wykonanie  przyłączy do budynków mieszkalnych  przy ul. Narutowicza 35.684,76

-

54

09.05.2022r. Osięciny

09.05.2022 r. do 09.06.2022r.

Gmina Osięciny FlizArt  Brześć Kujawski

Ułożenie płytek  na tarasie w miejscowości Konary4.000,00

-

55

04.05.2022 r. Osięciny

04.05.2022 r. do 31.07.2022 r. 

Gmina Osięciny 

WC SERWIS-ŁÓDŹ

Budowa toalety publicznej wolnostojącej  146.370,00

-

56

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2821C Płowce- Kol. Jarantowice199.734,13

Powiat-49.867,13 Gmina-50.000,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 99.867,00

57

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2629C Wysocin-Osięciny396.355,24

Powiat-148.178,24 Gmina-50.000,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 198.177,00

58

06.05.2022 r Osięciny

06.05.2022r do  31.08.2022 r.

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Wspólna realizacja zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2805C Dobre-Lekarzewice156.210,00

Powiat-96.210,00 Gmina-60.000,00

 

59

11.05.2022 r.

Osięciny

11.05.2022r. do 30.06.2022 r. 

Gmina Osięciny Komenda Wojewodzka Policji w Bydgoszczy 

 Przekazanie przez Gminę środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie na zakup samochodu służbowego 20.000,00

-

60

16.05.2022r. Osięciny

16.05.2022 r. do 20.12.2022r.

Gmina Osięciny Parafia Rzymskokatolicka w Osięcinach 

Udzielenie dotacji  z budżetu gminy Osięciny  na zadanie pn. Remont elewacji zabytkowego kościoła p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach30.000,00

-

 

61

16.05.2022r. Osięciny

16.05.2022 r. do 3105.2022r.

Gmina Osięciny

Biuro Projektów Autorskich  Radziejów 

Wykonanie projektu budowlanego  i kosztorysu inwestorskiego  na zadanie Budowa niskiego parku linowego na terenie Gminnego Centrum Rekreacji Publicznej  w m. Bartłomiejowice4.000,00-
62

19.05.2022r. Osięciny

19.05.2022 r. do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny

Lewir Sp.zo.o

Warszawa

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Osięciny51.198,00

-

 

63

-

-

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Osięciny

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na Wsparcie dzieci z rodzin  pegeerowskich w rozwoju cyfrowym100% wydatków kwalifikowalnych projektu

-

 

64

-

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Gmina Osięciny

 

 Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektu grantowego Cyfrowa Gmina100% wydatków kwalifikowalnych projektu 

-

65

01.06.2022r. Osięciny

01.06.2022r. do 10.06.2022 r.

Gmina Osięciny

Wojciech Słomkowski

Wykonanie dwóch dużych i jednej średniej budy dla psów oraz trzech podestów1.750,00

-

66

31.05.2022r. 

Osięciny

31.05.2022 r.do 3-.06.2022 r. 

 Gmina Osięciny

a FRED P.P.U. Dawid Frydrychowski

Wykonanie balustrady  ze stali nierdzewnej na schodach wejścowych i tarasie w m. Konary  7.490,00

-

67

08.06.2022 r       Osięciny

08.06.2022 r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Gminny Klub Sportowy Ziemowit Osięciny

Prowadzenie zajeć i uczestnictwo  w rozgrywkach sportowych młodzieżowych drużyn piłki nożnej oraz drużyny seniorów60.000,00

-

68

08.06.2022r.

Osięciny

08.06.2022 r. do 09.06.2022r.

Gmina Osięciny Westmor Consulting Urszula Wódkowska

Opracowanie dokumentów dla projektu pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kościelna Wieś, obręb Włodzimierka13.530,00

-

69

22.06.2022r.

Osięciny

22.06.2022 r do  31.07. 2022r.

 Gmina Osięciny Mirosław Sempka

 Wykonanie dokumentacji projektowej na remont dróg gminnych 180233C Jarantowice-Jarantowice, 180299C Bełszewo-Bełszewo, 180300C Zieińsk-Bełszewo, 180220C Bełszewo-Zielińsk7.000,00 

-

70

20.06.2022 r.

Osięciny

20.06.2022r do 20.11.2022r.

Gmina Osięciny

Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp.zo.o.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osięciny ul. Szkolna o dł. 173 mb i ul. Narutowicza  o dł. 311 mb329.409,87

-

71

29.06.2022 r. 

Osięciny

29.06.2022r. do 29.09.2022 r. 

Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  INODROG Sp. z o.o. Inowrocław 

 Przebudowa drogi gminnej nr 180306C Karolin - Borucinek345.384,73 

Współfinansowanie  ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji 

72

01.07.2022 r.

Osięciny

01.07.2022r. do 15.07.2022 r.

Gmina Osięciny

Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny

Przebudowa magistrali wodociągowej przy Stacji Uzdatniania Wody w m. Osięciny24.800,00

-

73

12.07.2022r.

Osięciny

12.07.2022r. do 31.08.2022r. 

Gmina Osięciny

Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny

 

Wykonanie sieci wodociągowej o długości 187m przy ul. Klonowej w m. Osięciny 60.000,00

-

74

18.05.2022r

Osięciny

04.09.2022r.

Gmina Osięciny BOŃKA -SOUND S.C. Konin

Obsługa muzyczna Dożynek Powiatowych w Osięcinach23.000,00

-

75

14.07.2022r.

Osięciny

14.07.2022r do 31.08.2022r. 

Gmina Osięciny Wielkopolska Grupa Prawnicza

Grudzieniec 64 

 Usługa doradcza  dot. realizacji projektu Cyfrowa Gmina11.000,00 

-

76

 

 

 

  

 

77

14.07.2022r.

Osięciny

14.07.2022r do 14.08.2022r.

Gmina Osięciny EKTRPOL Usługi elektryczne Przysiek

Wykonanie zasilania tymczasowego do toalety publicznej wolnostojącej  w m. Osięciny4.305,00

-

78

25.05.2022r.

Osięciny

25.05.2022r do  31.10.2022r.

Gmina Osięciny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Wykonanie zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej  realizowanej dwuwarstwowo o dł. 0,870 km  w m. Borucinek-

Udział Województwa nie może przekroczyć 50% wartości ogólnej kosztów powykonawczych zadania

79

13.07.2022r.

Osięciny

13.07.2022r. do 29.09.2022r.

Gmina Osięciny Adam Koźmiński

Pruchnowo

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  nad robotami budowlanymi  pn. Przebudowa drogi  gminnej  nr 180306C Karolin-Borucinek3.870,00

 

-

80

21.07.20022r.

Osięciny

 21.07.2022r do 31.07.2022r.

Gmina Osięciny Łukasz Musiał Osięciny 

Wykonanie naprawy  dachu na budynku warsztatów przy ul. Wojska Polskiego 26 w m. Osięciny  7.187,14

-

81

04.08.2022r.

Osięciny

04.08.2022 r. do 31.08.2022r.

Gmina Osięciny 

Gmina Dobre

Udzielenie dotacji na remont zabytkowego kościoła  p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Byczynie15.000,00

-

82

08.08.2022 r.

Osięciny

 08.08.2022r. 30.11.2022r.

Gmina Osięciny Panorama Projekt-Architektura sp.c.

Broniewek 41

 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną dla zadania Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy Osięciny86.500,00 

-

83

08.08.2022r.

Osięciny

 08.08.2022r. do 15.09.2022r.

 Gmina Osięciny Pracownia Hydrogeologiczna Włocławek

 Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 43.200,00 

-

84

08.08.2022r.

Osięciny

08.08.2022 r. do 17.10.08.2022 r.

Gmina Osięciny Pracownia Projektowa WM Architekci Łodź

Opracowanie Programu Użytkowo Funkcjonalnego dla świetlicy wiejskiej w m. Jarantowice18.450,00

-

85

08.08.2022r.

Osięciny

08.08.2022 r. do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny Henryk Ruszkiewicz Czołowo

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę oświetlenia  zewnetrznego na obiekcie  rekreacyjnym w m. Bartłomiejowice w ramach inwestycji Modernizacja obiektów sportowych...3.000,00

-

86

08.08.2022r.

Osięciny

08.08.2022 r. do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny Henryk Ruszkiewicz Czołowo

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w m. Karolin droga 180332C3.000,00

-

87

10.08.2022r.

Osięciny

 10.08.2022r do 31.10.2022 r.

 Gmina Osięciny STAMECO Sp. zo.o. Limanowa

Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy świetlicy wiejskiej w m. Kościelna Wieś 22.990,00 

--

88

12.08.2022r

Osięciny

12.08.2022r do 09.09.2022r.

Gmina Osięciny GEO-DETEKCJA Janikowo

Sporządzenie mapy do celów projektowych oraz pozyskanie i aktualizacja map zasadniczych niezbędnych do  opracowania projektów dla inwestycji Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie  gminy Osięciny3.900,00

-

89

11.08.2022r.

Osięciny

01.09.2022r.   do 23.06.2023r.

Gmina Osięciny

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NAFTEX Witowo

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2022/2023543.581,28

-

90

20.08.2022r.

Osięciny

20.08.2022r. do 20.12.2022r.

Gmina Osięciny BUKOLT Sp. zo.o. Bydgoszcz

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, Olchowej, Leśnej w m. Osięciny526.602,36

-

91

Aneks z 26.08.2022r.

-

Gmina Osięciny

Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych   Rożno-Parcele

 

Zmiana terminu wykonania umowy Wykonanie operatu wodnoprawnego  na pobór wód podziemnych do dnia  30 wrzesnia 2022 r.-

-

92

02.09.2022r

Osięciny

02.09.2022r. do 30.09.2022 r.

Gmina Osięciny BRAMY OGRODZENIA Janusz Rębialkowski Osięciny

Wykonanie   3 szt. zbiorników osadowych z zasuw z blachy gr. 5 mm, ocynkowanych ogniowo bez montażu11.700,00

-

93

02.09.2022r.

Osięciny

01.01.2022r do 31.12.2022r. 

 Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Osięcinach

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osięcinach -

-

94

02.09.2022r.

Osięciny

01.01.2022r do 31.12.2022r. 

 Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Skarbkowej-

-

95

02.09.2022r.

Osięciny

01.01.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Pilichowie

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pilichowie-

-

96

02.09.2022r.

Osięciny

01.01.2022r do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkach

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszkach-

-

97

02.09.2022r.

Osięciny

 01.01.2022r do 31.12.2022r.

 Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Latkowie

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Latkowie 

-

98

06.09.2022r.

Osięciny

06.10.2022r do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny

Wykonanie robót dodatkowych w ramach zewnętrznych sieci wodociągowych na terenie SUW w m. Osięciny55.000,00

-

99

06.09.2022r.

Osięciny

06.10.2022r. do  końca terminu realizacji inwestycji

Gmina Osięciny Andrzej Miazek Włocławek

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malinowej, Olchowej,Leśnej w m. Osięciny6.922,31

-

100

26.08.2022r.

Osięciny

26.10.2022r. do 04.10.2022r

Gmina Osięciny Powiat Radziejowski

Porozumienie w sprawie przekazania dotacji  dla Gminy Osięciny na  organizację dożynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych25.000,00

-

101

14.09.2022r. Osięciny

 14.09.2022r. do 15.10.2022r.

Gmina Osięciny FlizArt-Lucjan Dorsz Brześć Kujawski 

Wykonanie docieplenia  o pow.40m² w budynku w miejscowości Konary

 

 
3.150,00 

-

102

16.09.2022r

Osięciny

16.09.2022r do 16.10.2022r.

Gmina Osięciny Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 4-16 na remont dróg gminnych w ilości 1.500 ton129.150,00

-

103

16.09.2022r

Osięciny

16.09.2022r do 20.10.2022r. 

 Gmina Osięciny Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości  Aleksandrów Kujawski

Projekt budowlany i kosztorys inwestorski  na zadanie Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 356/2,356/3, 356/4, 356/22 położonych w m. Osięciny  7.134,00

-

104

16.09.2022r

Osięciny

16.09.2022r do 10.11.2022r.  

Gmina Osięciny Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości  Aleksandrów Kujawski 

 Projekt budowlany i kosztorys inwestorski  na zadanie Budowa kolektora kanalizacji deszczowej  na działkach o nr ewid. 356/2,356/3, 356/4, 120 położonych w m. Osięciny  9.348,00

-

105

16.09.2022r

Osięciny

16.09.2022r do 10.11.2022r. 

 Gmina Osięciny Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości  Aleksandrów Kujawski

 Projekt budowlany i kosztorys inwestorski  na zadanie Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej  na działkach o nr ewid. 120,376 356/2,356/3, 356/22, 196, 195  195,194,379/2,192, 191,190,189,188,187/2, 187/1,186 

położonych w m. Osięciny 

10.947,00 

 

106

21.09.2022r

Osięciny

22.09.2022r. do 31.10.2022r.

Gmina Osięciny Ako instal Andrzej Kozłowski Osięciny

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w mieszkaniu gminnym w m. Borucin5.156,56

-

107

Aneks 15.09.2022r.

 -

Gmina Osięciny Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Zmiana kwoty dotacji celowej na wypłatę  stypendiów szkolnych  w 2022r. 70.400,00 

-

108

Aneks 15.09.2022r.

 -

 Gmina Osięciny

PT s.c. Ignaciuk T. Dąbrowski

Zmiana terminu wykonania i dostarczenia  przedmiotu umowy do 16.10.2022r.dot. parku linowego w Bartłomiejowicach

 -

 

-

109

15.09.2022r.

Osięciny

15.09.2022r do 15.10.2022r.

Gmina Osięciny DKS Sp. zo.o.  Kowale

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Wsparcie dzieci z rodzin  pegeeroeskich w rozwoju cyfrowym

667.096,65

-

110

Aneks

 -

Gmina Osięciny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 Dot. prowadzenia przez Gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze

 -

-

111

-

 01.04.2022r do 30.03.2023r.

Gmina Osięciny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

Porozumienie w sprawie kosztów związanych z wdrażaniem Programu Czyste Powietrze 

 25.600,00

-

112

05.10.2022r. Osięciny

 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Gmina Osięciny  ENERGA OBRÓT S.A. Gdańsk

 Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r.   do lokali i obiektów

761.203,88 

-

113

05.10.2022r. Osięciny

 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

 Gmina Osięciny  ENERGA OBRÓT S.A. Gdańsk

Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r. dla potrzeb oświetlenia drogowego 

767.676,87

-

114

06.10.2022r.

Osięciny

 06.11.2022r. do 31.03.2023 r.

 Gmina Osięciny Pracownia Projektowa  Aleksandra Dzierżawska Broniewek

 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Osięciny: ul. Malinowa i Olchowa

68.500,00

-

115

06.10.2022r.

Osięciny

06.10.2022r. do 08.12.2022r. 

Gmina Osięciny Pracownia projektowa WM Architekci -Piotr Maćkowiak    Łódź

Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji oraz  remontu budynku Remizy OSP Osięciny 

30.000,00

-

116

31.10.2022r.

Osięciny

31.10.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Województwo Kujawsko - Pomorskie Toruń

Udzielenie  przez Gminę Osięciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków  Kuj. polegajacego na budowie chodnika  nieprzekraczajacego pas drogowy

402.066,58

-

117

03.11.2022 r. Osięciny

01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny

Wojciech Polakiewicz Kowalewo Pomorskie

Prowadzenie audytu wewnetrznego w Urzędzie  Gminy Osięciny

15.000,00

-

118

03.11.2022r.

Osięciny

03.11.2022r. do 08.11.2022r.

Gmina Osięciny Łukasz Musiał Osięciny

Założenie orynnowania  dachu na przepompowni przy ul. Włocławskiej w m. Osięciny

750,00

-

119

03.11.2022r.

Osięciny

03.11.2022r. do 21.11.2022r.

Gmina Osięciny Paweł Wronkowski Jarantowice

Wykonanie prac remontowych w mieszkaniu gminnym w m. Borucin

14.742,00

-

120

08.11.2022r Osięciny

08.11.2022r. do 30.04.2023 r.

Gmina Osięciny Zakład  Transportu Handlu i Usług Sp. zo.o. Osięciny

Odbiór Towaru ze składu Sprzedawcy i jego transport do Składu,udział  w procedurze  ważenia towaru w  składzie Sprzedawcy, przygotowanie dokumentów przewozowych, rozładunek Towaru w Składzie, przechowywanie Towaru do czasu wydania  Osobie uprawnionej, wydawanie Towarów Osobom uprawnionym na podstawie Zleceń Wydania  wraz  z załadunkiem ne środek transportu, ewidencja magazynowania Towarów

0,50 PLN netto za każdy tonokilometr Towaru odebrany od Sprzedawcy, 200 PLN netto za każdą wydaną tonę towaru Osobie uprawnionej

 

121

09.11.2022r. Osięciny

 09.11.2022r. do 30.11.2022r.

 Gmina Osięciny

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski w spadku Czołpin

Dostawa kruszywa wapiennego frakcja 4-16 na remont dróg gminnych  na terenie gminy Osięciny w ilości 500 ton

43.500,00

-

122

Aneks 17.10.2022r.

-

Gmina Osięciny

H&R Projektowanie  Henryk  Ruszkiewicz Czołowo

Zmianie uległa nazwa wykonawcy  z uwagi na otwarcie  działalności gospodrczej i termin wykonania umowy z dnia  31.10. 2022 r. do  dnia 15.11. 2022r.

-

-

123

21.11.2022r.

Osięciny

21.11.2022 r.

do 30.11.2022r.

Gmina Osięciny Usługi Koparko-Ładowarką-Spycharką Kazimierz Wódkowski Osięciny

Wykonanie oczyszczania rowu melioracyjnego w miejscowości Osięciny na odcinku  o0 dł. 1980 mb.

15.891,60

-

124

10.11.2022r.

Osięciny

01.01.2023r. do 31.12.2022 r. 

Gmina Osięciny ULISSES Sp. zo.o. Kalisz

Opieka nad programem Ulisses Odpady wraz z modułami

1.180,00 zł/kwartał, netto

-

125

29.09.2022r.

Osięciny

29.09.2022r. do 31.01.2023 r.

Gmina Osięciny ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.             Sopot

Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy poprzez rozbudowę istniejących ciągów oświetleniowych i zwiększenie ilości punktów świetlnych

13.307,11 zł  netto

-

126

21.11.2022 r. Osięciny

21.11.2022r.  do 10.12.2022r.

Gmina Osięciny GEO-Detekcja  Janikowo 

Aktualizacja mapy zasadniczej, sporządzenie  kompletnej dokumentacji  geodezyjnej dla zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Osięciny  ul. Malinowa i ul. Olchowa 

6.400,00

-

127

28.11.2022r. Osięciny

28.11.2022r. do 05.12.2022r.

Gmina Osięciny  Gmina Lubraniec

Gmina Osięciny udzieli ze swego budżetu dotacji dla Gminy Lubraniec, z przeznaczeniem na prace konserwatorsko-restauratorskie obiektu  zabytkowego Kościoła  Świętej Trójcy w Dąbiu Kujawskim

15.000,00

-

128

15.11.2022r. Osięciny

15.11.2022r do 30.04.2023r. 

Gmina Osięciny  PGE Paliwa Spółka z o.o.       z siedzibą w Krakowie 

 Umowa na preferencyjny zakup paliwa stałego-węgla kamiennego w sortymentach  groszek i orzech z przeznaczeniem dla  gospodarstw domowych

1.500,00 PLN/tonę węgla kamiennego  brutto

-

129

05.12.2022r.

Osięciny

05.12.2022r. do 12.12.2022r.

Gmina Osięciny Łukasz Musiał Osięciny

Założenie orynnowania dachu na gminnym budynku mieszkalnym w m. Konary

750,00

-

130

28.12.2022r.

Osięciny

01.01.2023r. do 31.12.2023r. 

Gmina Osięciny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. zo.o. Baruchowo 

 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy  Osięciny

1.938.534,00

-

131

Aneks 19.12.2022r. Osięciny

-

Gmina Osięciny Gmina Dobre

Zmina terminu rozliczenia środków  finansowych i złożenie sprawozdania  dot. umowy 81/2022

-

-

132

01.12.2022r.

Osięciny

01.12.2022r. do 31.12.2022r.

Gmina Osięciny Daniel Lewandowski

 Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie  Moje Boisko Orlik w Osiecinach

3.200,00

-

133

Aneks  19.12.2022r

Osięciny

-

Gmina Osięciny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Zmana kwoty udzielanej  przez Gminę Osięciny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie pn.Przebudowa  drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków  Kuj. polegajacego na budowie chodnika  nieprzekraczajacego pas drogowy

337.523,46

-

134

30.12.2022r. Osięciny

01.01.2023 r. do 31.12.2023r.

Gmina Osięciny Anna Kaniewska Włocławek

Wykonywanie obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy

4.700,00

-

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 601
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa dokumentu: 2022r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 25.01.2022 12:35:03
Data udostępnienia informacji: 25.01.2022 12:39:16
Data ostatniej aktualizacji: 13.01.2023 14:15:35
Rejestr zmian