Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLII/310/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XLII/312/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Progeamu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLII/313/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/298/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 29 .06.2022 rokuUchwała nr XLII/314/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy OsięcinyUchwała nr XLII/315/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmuUchwała nr XLII/316/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości LatkowoUchwała nr XLII/317/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy-części działki ozn. numerem ewidencyjnym 98/7 o pow. 1,800 ha położonej w miejscowości Kościelna Wieś, obręb geodezyjny WłodzimierkaUchwała nr XLII /318/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy OsięcinyUchwała nr XLII/319/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieliUchwała nr XLII/320/2022 Rady Gminy w Osięcinach z dnia 30 września 2022 - w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowości OsięcinyUchwała nr XLII/321/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie wprowadzenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia : inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkasoUchwała nr XLII/322/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 września 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubraniec