Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2020-2024Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2020 rokUchwała nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XVIII/168/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatkuUchwała nr XVIII/169/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr XVIII/170/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr ewid. 37/3, 37/4, 43/2, 37/2Uchwała nr XVIII/171/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie ustanowienia służebności drogi gruntowejUchwała nr XVIII/172/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy OsięcinyUchwała nr XVIII/173/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie przystąpienia Gminy Osięciny do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnychUchwała nr XVIII/174/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"Uchwała nr XVIII/175/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Osięcinach oraz nadania statutuUchwała nr XVIII/176/2020 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 listopada 2020 - w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Osięciny