Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLI/302/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XLI/303/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLI/304/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie DobreUchwała nr XLI/305/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLI/306/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Osięciny na rok szkolny 2022/2023Uchwała nr XLI/307/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie zasd udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina OsięcinyUchwała nr XLI/308/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej i osobistej przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy OsięcinyUchwała nr XLI/309/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 01 sierpnia 2022 - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osięciny oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania