Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LVI/419/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2023-2028Uchwała nr LVI/420/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr LVI/421/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2024-2028Uchwała nr LVI/422/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2024 rokUchwała nr LVI/423/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą-Miasto Grudziądz na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętamiUchwała nr LVI/424/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Osięciny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bartłomiejowice gmina OsięcinyUchwała nr LVI/425/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od oplat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr LVI/426/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2024 rokUchwała nr LVI/427/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie zarządzenia przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa OsięcinyUchwała nr LVI/428/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr LVI/429/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2024 rokUchwała nr LVI/430/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2023 - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osięciny