Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLIV/329/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 02 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XLIV/330/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 02 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLIV/331/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy OsięcinyUchwała nr XLIV/332/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 02 grudnia 2022 - w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XLIV/333/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 02 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaUchwała nr XLV/334/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XLV/335/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XLV/336/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2023-2028Uchwała nr XLV/337/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLV/338/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Osięciny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietania 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"Uchwała nr XLV/339/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLV/340/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie ustalenia dni i godzin otwierzania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr XLV/341/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy OsięcinyUchwała nr XLV/342/2022 Rady Gminy Osięciny z dnia 28 grudnia 2022 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Osięciny na 2023 rok