Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 09 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięcinyn na lata 2021-2025Uchwała nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 09 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2021 rokUchwała nr XXXII/258/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 09 grudnia 2021 - w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowychUchwała nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 09 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rokUchwała nr XXXIII/260/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 grudnia 2021 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/244/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tym podatkuUchwała nr XXXIV/261/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2021-2025Uchwała nr XXXIV/262/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2021 rokUchwała nr XXXIV /263/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa BorucinekUchwała nr XXXIV/264/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiUchwała nr XXXIV/265/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rokUchwała nr XXXIV/266/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Osięciny na 2022 rokUchwała nr XXXIV/267/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2022-2026Uchwała nr XXXIV/268/2021 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 grudnia 2021 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2022 rok