Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LV/405/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na 2023-2028Uchwała nr LV/406/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr LV/407/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Osięciny dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LV/408/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Osięciny dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opieki Matki Bożej w Osięcinach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LV/409/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Osięciny dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytkówUchwała nr LV/410/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Osięciny w 2024 rokuUchwała nr LV/411/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatkuUchwała nr LV/412/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1 dt. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy OsięcinyUchwała nr LV/413/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Osięciny z organizacajmi pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rokUchwała nr LV/414/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w miejscowości OsięcinyUchwała nr LV/415/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Włodzimierka, stanowiącej własność Gminy OsięcinyUchwała nr LV/416/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Osięciny do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystychUchwała nr LV/417/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028Uchwała nr LV/418/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 27 listopada 2023 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028