Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr XLVIII/357/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osięciny na lata 2023-2028Uchwała nr XLVIII/358/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osięciny na 2023 rokUchwała nr XLVIII/359/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie w 2024 rokuUchwała nr XLVIII/360/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu RadziejowskiegoUchwała nr XLVIII/361/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Osięciny dla Samorządu Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2023 Uchwała nr XLVIII/362/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osięciny w 2023 rokuUchwała nr XLVIII/363/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie określenia "Zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Osięciny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków"Uchwała nr XLVIII/364/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebieguUchwała nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy OsięcinyUchwała nr XLVIII/366/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości JarantowiceUchwała nr XLVIII/367/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychUchwała nr XLVIII/368/2023 Rady Gminy Osięciny z dnia 30 marca 2023 - w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Pilichowo