Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Osięciny, dnia 01.04.2022r.

AGiSO.6733.02.2022


  OBWIESZCZENIE
   Wójta Gminy Osięciny


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z póżn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 roku; poz. 503)

 

zawiadamiam,

 

 że w dniu 28.03.2022r. (data wpływu 01.04.2022r.)  wydane zostało Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgadniające projekt decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV” na działkach o nr ewidencyjnych 524/18, 524/19, 524/20, 524/21, 524/7, 524/8, 524/12, 524/14, 524/17 położonych w miejscowości Karolin w obrębie geodezyjnym Osięciny, gm. Osięciny.

  Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 22 zamieszczono w/w postanowienie pod adresem:

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Osi%C4%99cinach


          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osięciny http://bip.ug-osieciny.samorzady.pl

 

Wójt Gminy Osięciny

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 53
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wydaniu postanowienia
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 01.04.2022 13:54:05
Data udostępnienia informacji: 01.04.2022 13:54:43
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2022 13:54:05
Rejestr zmian