Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Osięciny dnia 27.04.2022r.

AGiSO.6733.04.2022

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy OsięcinyZgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 roku; poz. 503 z późn. zm.)


 zawiadamiam

że w dniu 27.04.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji pn: "Budowa oświetlenia ulicznego" na działkach o nr ewidencyjnych 686/1, 457/3, 445/13, 445/10, 684/1, 685/1 położonych w miejscowości Osięciny, obręb geodezyjny Osięciny, gm. Osięciny.

            Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88-220 Osięciny / I piętro, pokój  22 /

            Wnioski, uwagi należy składać osobiście w pokoju nr 22 w godzinach pracy Urzędu lub kierować pisemnie na adres Urzędu Gminy Osięciny, ul. Wojska Polskiego 14, 88 - 220 Osięciny w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

               Informuję, że w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym w Urzędzie Gminy w Osięcinach w pok. nr 22 zamieszczono wniosek do Wójta Gminy Osięciny o ustalenie lokalizacji w/w inwestycji celu publicznego pod adresem: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Osi%C4%99cinach


          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Osięciny

 

Wójt Gminy Osięciny

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 94
Podmiot udostępniający: BIP - URZĄD GMINY W OSIĘCINACH
Nazwa: Obwieszczenie Wójta Gminy Osięciny o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Roszak
Osoba, która udostępnia informację: Marek Roszak
Data wytworzenia informacji: 27.04.2022 08:21:32
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022 08:22:12
Data ostatniej aktualizacji: 02.06.2022 08:50:24
Rejestr zmian